Nyheter

Greenably skapar stor nytta mätt i utsläppsminskning och energieffektivisering

När Greenably matchar hållbarhetsutmaningar med lösningar skapas klimatnytta och effektiviseringspotentialen blir stor för både utsläppsminskning och energieffektivisering. Beräknad potential för utsläppsminskningar, mätt i CO2-ekvivalenter, motsvarar utsläppen från en dieselbil som kört 80 varv runt jorden. Potentialen för energieffektivisering mätt i MWh/år motsvarar energianvändning för 100 villor under ett år.

Energikontor Norr är projektägare till Greenably, en EU-finansierad satsning via projektet Sustainable Business Bridge som nu summerar sina resultat.

Greenably startades med syftet att göra skillnad och att via matchmaking koppla ihop företag. Företag som har behov att ställa om sin verksamhet för att bli mer hållbara matchas med leverantörer som kan bidra med lösningar. Många gånger har företagen med potentiella lösningar funnits i andra branscher, andra regioner eller andra länder. Projektets syfte har också varit att förmedla nya kontakter, affärsmöjligheter och partnerskap mellan aktörer som inte hade träffats tidigare.

– Greenably har verkligen varit ett projekt där vi kunnat bidra med både affärsnytta och klimatnytta. Företagen som velat lösa sina hållbarhetsutmaningar har blivit matchade med oväntade och nya potentiella leverantörer, samtidigt har företag med smarta lösningar fått vägar till nya kunder. Att få hjälp med tech scouting och omvärldsbevakning har visat sig mycket värdefullt för företagen i regionen, säger Inger Edlund Pedersen, projektledare, Energikontor Norr.

– Vi har jobbat med stora globala företag som EON, tillverkande företag i regionen som Swebor Stål och Luleå Industrimontage samt små, nystartade företag som Porjus Lanthandel. Gemensamt för dem är att de ville få hjälp att hitta nya vägar till en mer hållbar verksamhet, fortsätter Inger Edlund Pedersen.

– Ett projekt rätt i tiden där vi tillsammans med vår samverkanspart WIN i Lund, kunnat vara med och göra skillnad i omställningen. Vi arbetar nu för att hitta vägar att ta vara på det som byggts upp inom ramen för detta projekt och skapa förutsättningar för en fortsättning, säger Katarina Delsing, vd, Energikontor Norr.

– Den positiva feedback som vi har fått från deltagande företag visar att vi har gjort skillnad, dels mätt i utsläppsminskning och energieffektivisering men också i vår förmåga att jobba framgångsrikt med tech scouting så att nya affärsmöjligheter faktiskt skapats, säger Patrik Rydén, projektledare på WIN i Lund.

Fakta:

De utmaningar som Greenably jobbat med visar på en mycket stor effektiviseringspotential.
Klimat- och energianalyser* för hållbarhetsutmaningar visar

•en potential för utsläppsminskning på:

MIN 551,17 ton CO2e/år

MAX 622,3 ton CO2e/år

•en potential för energieffektivisering på:

MIN 1 267 MWh/år

MAX 2 107 MWh/år

*) Dessa beräkningar är gjorda på tio case där tillräckligt beräkningsunderlag har funnits tillgängligt. Det finns alltså ytterligare effektiviseringspotential som ej kunnat inkluderas i dessa beräkningar, för då skulle det bli vidlyftiga gissningar och ej underbyggt.