Nyheter

Skolan som säljer överskottsenergi

Energismart design ledde till att Tvedestrands gymnasium i södra Norge förra året producerade mer energi än de använde. Solcellspark på taket, energibrunnar och begagnade bilbatterier bidrog till att skolan fick tillbaka 138 000 NOK på bara två månader förra året efter nettoförsäljningen av el.

Tvedestrand VGS är ritad av LINK Arkitektur i samarbete med Veidekke på uppdrag av Agder läns kommun. Målet var att tillgodose Futurebuilts definition av ett plushus, vilket innebär att överskottsenergi på 2 kWh/m2 BRA ska produceras per år. När skolan är över 20 000 kvadratmeter är det här mycket el.

En energioptimerad byggnadskropp var den mest effektiva utgångspunkten för att uppfylla byggnadens energiambitioner.

Byggnadskroppen kännetecknas av att den är högisolerad, lufttät och innehåller minimala köldbryggor. Detta är nyckelparametrar för att minska byggnadens värmeförlust, och därmed minska energianvändningen för uppvärmning.

Dessutom har utnyttjandet av dagsljus och användningen av bra tekniska lösningar bidragit till att minska byggnadens nettoenergibehov till ett absolut minimum – som en viktig förutsättning för att nå plushusmålet. Byggnadens utformning utgår från lokala klimatförhållanden, orientering, sol och vind samt scenarier för framtida klimatförändringar.

Energiförsörjningen bygger på en kombination av värmepumpar som utnyttjar termisk energi från energibrunnar och luft, samt högeffektiva solpaneler som omvandlar solenergi till elektrisk energi. Värmepumparna möjliggör energieffektiv frikyla, och användning av luft till vatten som kylmaskin under sommarmånaderna. Den stora solcellsparken på taket täcker hälften av hela takytan. Av den totala ytan på 8 420 kvadratmeter täcks 4 050 kvadratmeter av solceller. En del av energin lagras i ett batteripaket och resten täcker löpande förbrukning på skolan.

Sammantaget har alla hållbara åtgärder resulterat i en minskning av växthusgaserna med 78 procent jämfört med motsvarande referensbyggnad. Andra viktiga åtgärder är bland annat att invändiga trappor av prefabricerad betong har ersatts med massivt trä, bärkonstruktionen i en hel flygel har bytts från stål- till limträfackverk, ett lättviktstak har istället använts som takkonstruktion. av ett håldäck, betongplattor istället för platsgjuten betong ute, förutom den omfattande användningen av trätrappor utomhus.

– Ett mycket nära och aktivt samarbete mellan byggherre, arkitekt, entreprenör och rådgivare har varit en viktig förutsättning för att nå sådana resultat, förklarar Svein Halleraker, sektorchef för utbildningsbyggnader på LINK Arkitektur.

Tvedestrands gymnasium är utformat för cirka 690 elever och 140 anställda och var redo för skolstart hösten 2020.

Läs mer här:

https://klimastiftelsen.no/publikasjoner/spar-og-produser-mer-energi/