Nyheter

Automatisering bidrar till grön omställning

På Carbex i Vadstena tillverkas över 100 000 komponenter till vindkraftverk årligen. För att svara upp på den ökande efterfrågan, har de under de senaste åren utvecklat produktionen och tagit in en kollaborativ robot från Universal Robots som ett led i att skapa hållbara processer.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och dagens miljöproblem ska inte lämnas över till kommande generationer att hantera. Därför beslutade Riksdagen 1999 att senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Målet är ambitiöst, den massiva minskningen av koldioxidutsläppen är nödvändig, men vägen dit är kantad av utmaningar och en viktig faktor är fossilfri energi. För att Sverige ska bli fossilfritt har insatser gjorts för att stödja en ökad utbyggnadstakt av vindkraft, solceller, bioenergi och utveckling av ny teknik. Men mer måste göras.

På Carbex i Vadstena tillverkas glidkontakter (så kallade elborstar) som används i bland annat generatorer och motorer, inte minst i vindkraftverk. Varje år tillverkar de över 100 000 detaljer till vindkraftssektorn. Komponenterna sitter främst i generatorn för att överföra ström från statiskt till roterande. Men de har även komponenter för jordning system i vindkraftverk. Under de senaste åren har Carbex utvecklat och förbättrat både produkter och processer.

Den gröna omställningen sker inte av sig själv. Naturvårdsverket lämnade den 17 januari en fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål till regeringen, den visar att flera områden har utvecklats positivt sedan senaste utvärdering som gjordes 2019. Men Sverige har fortfarande långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Om Sverige ska nå målet med den gröna omställningen måste vi tänka nytt och vara redo att använda de senaste tekniska lösningarna – för om vi enbart förlitar oss på mänskligt arbete och gör som vi alltid gjort kommer vi inte att uppnå det. Robotar kan utföra ett brett spektrum av uppgifter som företag inte kan hitta arbetskraft för men även öka produktionstakten då kollaborativa robotar (cobotar) kan fortsätta arbetet även efter vanlig arbetstid. De gör dessutom arbetet med hög kvalitet och precision. Tekniken finns – det är bara att använda den. Och det har Carbex gjort.

– Vi har initialt tagit in en cobot från Universal Robots i vår produktion som används för materialhantering i en process som monterar kablar in våra elborstar. Nästa steg är att använda en cobot för att limma och plocka sensorer till en ny produkt som vi har utvecklat de senaste åren, säger Erik Björklund, CTO på Carbex.

Carbex använder sig av en cobot av modell UR10e från Universal Robots (UR) som de köpte av URs samarbetspartner Cobots Sweden, som även hjälpte dem att hitta rätt verktyg till coboten. Tidigare plockade en operatör detaljerna som ska monteras, en uppgift som är monoton men genom att låta en cobot ta över uppgiften frigörs tid till andra, roligare och mer värdeskapande uppgifter för personalen. Det är en hög efterfrågan på Carbex produkter och kapaciteten på produktionen måste därför ökas, det uppnås genom att coboten kan arbeta på raster och ett par timmar efter att personalen har slutat för dagen.

– För varje process vi investerar i försöker vi alltid att tänka på hållbarhet, optimering utav elförbrukning, cirkulering utav värme som används i processerna och vi försöker minimera våra utsläpp. Vi har valt att automatisera med en cobot från UR på grund av enkelheten i programmering samt att det finns ett stort sortiment för olika typer utav gripdon och annan utrustning såsom dispensers som gör coboten flexibel. Coboten minimerar därför utvecklingstiden för att automatisera vilket är ett stort plus för oss, säger Erik Björklund.

Automatisering genom att använda en cobot kan bidra till minskad energiförbrukning och minskade kostnader. En cobot från Universal Robots dra inte mer än vanliga hushållsmaskiner som en mixer, tvättmaskin eller dator. Om man dessutom har produktionen i gång efter ordinarie arbetstid utan personal på plats, så kallad light out production, kan man minska energiförbrukningen ytterligare eftersom produktionshallar då kan vara nedsläckta och det kan vara lägre temperatur i lokalen.

– Det är väldigt roligt att jobba i ett företag som möjliggör grön omställning, vi försöker alltid utveckla våra produkter för att öka den tekniska tillgängligheten på vindkraftverken. Vi har idag även utvecklingsprojekt för el-bilar, där våra komponenter sitter i bilens motor. Vi kommer att fortsätta våra investeringar som kommer möjliggöra att vi sänker vår elförbrukning i vår produktion. Vi jobbar även med hållbara förpackningslösningar samt hållbara frakter, fortsätter Erik Björklund.

Universal Robots startades för 18 år sedan av tre unga forskare i källare som var frustrerade över att dåtidens robotar var tunga, dyra och komplicerade att använda. De ville skapa en förändring. Detta gav dem idén att skapa en robot som var flexibel, säker att arbeta med och enklare att installera och programmera. Tekniken har utvecklats snabbt och antalet tillämpningar och användningsområden är stort.

– Tillsammans med partners och kunder tar vi fram olika lösningar  för att på bästa sätt tillgodose kundens behov och bidra till utveckling. Vi må vara marknadsledande men vi har kvar våra rötter i att vilja skapa förändring, inte minst genom att bidra till grön omställning och skapa konkurrenskraftiga företag där personalen har en bra arbetsmiljö, säger Ola Mellström, Universal Robots svenska försäljningschef.