Nyheter

Samarbete mellan byggbolag hittar nya och kostnadseffektiva vägar att bygga hållbart

ByggVesta, AF gruppen Öst och Strängbetong har ingått ett samarbetsavtal om samverkan för minskad klimatpåverkan i bostadsprojektet Hestur i stadsdelen Kista Äng, utanför Stockholm. Ambitionen är att testa och hitta nya innovativa och kostnadseffektiva vägar att bygga hållbart.

Projektet sker även i samverkan med forskare från Chalmers för att oberoende verifiera resultaten och nyttan av våra åtgärder.

Bostadsprojektet Hestur, som ska bli 220 hyres- och studentlägenheter har följt ByggVestas incitamentsprogram. Det innebär att parterna i samverkan identifierar genomförbara åtgärder för att minska projektets klimatpåverkan där betongen står för merparten. En slankare stomme, och användning av klimatförbättrad betong är exempel på effektiva och implementerade insatser.

Projektets åtgärder och kostnader följs av Ida Karlsson, doktorand hos Chalmers i forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit. Kartläggningen avses att även innefatta andra tillgängliga tekniker och åtgärder som inte implementerades i detta projekt och bedöms på så sätt ha ett högt kunskapsvärde för hela branschen.

Till projektet levererar Strängbetong innerväggar gjutna med Agri™Betong som innehåller mikrosilika, ett alternativt bindemedel bestående av risskalsaska och som har hälften så stort klimatavtryck som traditionell industriell betong. Strängbetong levererar även gröna håldäck och väggar certifierade enligt Green Spine Line®, med upp till 23% lägre koldioxidavtryck*.

– Vi vill hjälpa våra kunder att bygga snabbare, bättre och mer hållbart. Samverkansavtalet är ett strålande exempel på hur vi tillsammans med ByggVesta driver den hållbara utvecklingen framåt och bidrar till byggnader med lägre klimatavtryck. Här skapar Strängbetong och ByggVesta stor skillnad med bland annat våra Green Spine Line produkter och med AgriBetong, säger Johan Bergström, Chef Affär, Strängbetong.

– ByggVesta ser med tillförsikt fram emot resultaten och är glada för att i detta projekt bland annat kunna skala upp användningen av AgriBetong som vi introducerade för första gången i en fastighet 2021. Strängbetong är en innovativ samarbetspartner som vi gärna krokar arm med för att uppnå klimatmålen i vår färdplan, säger Bill Ögren, Chef Produktion ByggVesta Development.

Hestur ägs av HållBo, ett joint venture-bolag som ägs av ByggVesta och Bonnier Fastigheter.

*Jämfört med branschföreningen Svensk Betongs värden för klimatförbättrad betong steg 2.

På bilden: Johan Bergström, Chef Affär, Strängbetong.