Nyheter

Brev till Ebba Busch och Romina Pourmokhtari om grön omställning

I dag skickade landshövdingen i Västra Götaland, Sten Tolgfors, brev till energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om den genomgripande gröna omställning som pågår i länet – och vilka förutsättningar som krävs för att förverkliga dess stora möjligheter.

Brevet innehöll också en inbjudan till de båda ministrarna att besöka länet för samtal med centrala aktörer.

”De industriella investeringar som är på väg inom den gröna omställningen i Västra Götalands län saknar motstycke historiskt. Omställningen är näringslivsdriven och för näringslivet handlar det om konkurrenskraft. Exempel på planerade investeringar de kommande åren är batterifabriker, som i Mariestad och Göteborg, i omställning av kemiindustrin som i Stenungsund liksom i hamnverksamhet och sjöfart, som i Göteborg. Utöver dessa exempel kan nämnas beslut om storskalig tillverkning av elmotorer i Åmål samt satsningen vid Preemraff i Lysekil på att växla över mot förnybara flytande drivmedel.

Att den gröna omställningen genomförs skyndsamt är också av central betydelse för att vi ska nå våra uppsatta klimat- och miljömål i Västra Götaland och ger förutsättningar för att klara Sveriges åtaganden gentemot EU:s klimatmål, skriver Sten Tolgfors vidare.”

För att planerade investeringar ska kunna genomföras krävs tillgång till pålitlig och fossilfri el, till ett konkurrenskraftigt pris. Elanvändningen i Västra Götalands län uppgår idag till cirka 19 TWh per år. Den bedöms tredubblas och nå 55 TWh år 2045. Men redan år 2030 bedöms elbehovet nästan ha dubblerats och vara drygt 30 TWh.

Läs mer här