Nyheter

En logistikplattform med fokus på hållbarhet

Ecologis är ett joint venture mellan Europi Property Group och den portugisiska investeraren Bedrock Capital Partners. Bolaget äger och utvecklar högkvalitativa ”last mile”- och ”big box”-logistikfastigheter i Portugal, med huvudsakligt fokus på Lissabons storstadsområde. Hållbarhet har varit centralt för Ecologis sedan bolaget grundades och flera ESG-projekt implementeras för närvarande i portföljen.

Den nuvarande portföljen består av tio fastighetstillgångar på sammanlagt 152 000 kvm som förvärvats i fem transaktioner. Fastigheterna kännetecknas av goda tekniska specifikationer, vilket möjliggör flera användningsområden och säkerställer en hög effektivitet i hyresgästernas verksamhet. Samtliga fastigheter är strategiskt belägna nära motorvägar och storstadsregioner och merparten ligger i Lissabons mest eftertraktade logistikområden. Nuvarande hyresgäster inkluderar framstående portugisiska och internationella logistikbolag, livsmedelsdistributörer och e-handelsaktörer.

Ecologis grundades med ambitionen att bygga upp en större portfölj av hållbara logistikfastigheter, som uppfyller de ökande behoven och kraven från medvetna hyresgäster. Portugals storstadsregioner identifierades som marknader med attraktiv direktavkastning betydligt över det europeiska genomsnittet, fördelaktig dynamik mellan utbud och efterfrågan och en e-handelstrend som ligger något efter men förväntas ta fart.

Huvudsakliga strategiska förvaltningsinitiativ inkluderar uppgradering av fastigheternas ESG-standard, bland annat genom installation av solpaneler som producerar förnybar grön el till Ecologis hyresgäster och omgivande lokalsamhällen. I dessa projekt samarbetar Europi och Bedrock med den ledande globala specialisten på förnybar energi Greenvolt.

Laddningsstationer installeras också på utvalda platser för att stärka infrastrukturen för eldrivna fordon i större logistikkluster. Ecologis ska fortsätta växa genom förvärv av fastigheter med utvecklingspotential inom ESG och selektiv nyutveckling av moderna hållbara logistikanläggningar.

Jonathan Willén, VD på Europi:

– Vi är väldigt glada över att formellt lansera vår logistikplattform Ecologis. Med sitt fokus på en attraktiv geografisk marknad och ett segment med starka underliggande trender samt en tydlig hållbarhetsinriktning, utgör Ecologis ett bra exempel på Europis investeringsfilosofi. Partnerskapet med Bedrock är kärnan i detta och vi ser fram emot att expandera plattformen ytterligare.

João Tenreiro Gonçalves, Executive Partner på Bedrock Capital:

– Vi är stolta över att lansera Ecologis, den första större logistikplattformen med fokus på hållbarhet i Portugal. Vi vill vara förstahansdsvalet för medvetna bolag, som söker nya logistiklokaler för att optimera sin verksamhet och miljöpåverkan.