Nyheter

Behovet av laddplatser ökar – så ska din bostadsrättsförening tänka

I regeringens budget för 2023 satsade man stort på utbyggnad av laddinfrastrukturen och allt fler bostadsrättsföreningar har fått upp ögonen för att installera laddstolpar. Men det finns mycket att se över inför en installation, allt från kostnad och vem som ska sköta det till hur föreningen ska ta betalt för elen som används.

SBC reder nu ut vad som är viktigt att tänka på.

Elbilsförsäljningen ökar ständigt i Sverige och allt fler vill nu ha möjlighet att ladda sin elbil i anslutning till bostaden. I regeringens budget som presenterades inför 2023 gjordes en stor satsning på ny laddinfrastruktur. Hela 400 miljoner kronor ska under året kunna sökas genom det statliga investeringsstödet Klimatklivet. Att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningen gör den både attraktivare och hållbarare, men det är också en stor investering och innebär en hel del saker att klargöra inför installationen.

– Laddstolpar är något vi märker blir en alltmer efterfrågad investering bland bostadsrättsföreningar. En installation både höjer värdet på föreningens fastighet och underlättar en elbilsvardag för bostadsrättsägare som antingen äger en elbil idag eller funderar på att byta till en i framtiden. Sedan våren 2020 är det dessutom krav på att nya eller ombyggda parkeringsplatser med mer än tio platser i anslutning till bostadshus ska utrustas med laddinfrastruktur, säger David Jost, chef för Projektledning och Energi på SBC.

Det första man bör göra är att undersöka hur behovet av laddplatser faktiskt ser ut i föreningen och vilka förutsättningar som finns idag. Om föreningen exempelvis inte äger marken behöver man i förväg komma överens och tydliggöra vem som kommer äga laddstolparna.Många föreningar är idag medlemmar i samfälligheter som äger parkeringen och då gäller det att kontrollera villkoren för just samfälligheten. Föreningen behöver också reda ut hur debiteringen av elen ska gå till.

Så kan din förening förbereda sig inför en installation av laddstolpar:

Gör en förstudie av laddinfrastruktur. Börja med en förstudie som ger en god överblick av vad föreningen bör känna till om elbilsladdning och som fungerar som ett komplett beslutsunderlag. I förstudien kartläggs föreningens behov av laddning och hur förutsättningarna ser ut idag.

Bestäm hur mätning och debitering ska gå till. Klargör om mätningen ska göras manuellt eller digitalt och kontrollera med din ekonomiska förvaltare i vilket format debiteringsunderlaget ska levereras. Detta för att få en så smidig hantering som möjligt av den vidare användningsdebiteringen på månadsavin.

Välj vilken utrustning och leverantör som passar bäst. Det finns många alternativ för elbilsladdning idag och därför är det bra att undersöka vilka som lämpar sig bäst för er förening. Vill man exempelvis investera i fjärrstyrda enheter eller erbjuda snabbladdning till de boende?

Ta hjälp av en expert. Om en förening får installera laddstolpar eller inte kan ibland vara en komplicerad juridisk fråga och med många faktorer att ta i beaktande. Därför är det bra att ta kontakt med en expert inom fastighetsrätt som kan hjälpa till att reda ut vad som faktiskt gäller.