Nyheter

Intea blir självförsörjande på el

Intea adderar ytterligare nio vattenkraftverk i Västsverige och blir självförsörjande på förnyelsebar el. Bolaget samlar samtidigt koncernens elproduktion under bolaget Intea Kraft AB.

Inteas målsättning är att bli helt självförsörjande på förnyelsebar el. I och med bildandet av Intea Kraft skapas en plattform med kompetens för att optimera förvaltning och en fortsatt utveckling av elproduktionen inom koncernen. Portföljen består efter förvärvet av tolv vattenkraftverk, huvudsakligen i elområde 3, med en samlad årlig elproduktion som beräknas uppgå till 11,5 GWh.

– Ett av Inteas konkreta hållbarhetsmål är att producera lika mycket el som koncernen förbrukar, vilket härmed uppnås. Vi tycker om vattenkraftens speciella egenskaper och fortsätter våra ansträngningar att komplettera med främst solenergi på befintliga fastigheter, säger Henrik Lindekrantz, vd Intea.

Produktionen i Intea Kraft tillsammans med solcellsanläggningar på Inteas förvaltningsfastigheter motsvarar cirka 103 procent av koncernens elförbrukning. Målet är att elproduktionen ska fortsätta att växa i takt med Inteas förvärv och färdigställande av projektportföljen under kommande år. Totalt uppgår pågående projekt till omkring 190 000 kvm med en beräknad investering om 11,3 mdr fram till år 2028.

– Genom detta kliv ser vi goda möjligheter att förbättra produktion, styrning och förvaltning av våra enheter för att ytterligare öka effektiviteten. Vi ser också stor potential i att addera fler produktionsenheter och skala upp verksamheten, säger Henrik Olsson, fastighetschef i Intea Fastigheter och nyutnämnd vd för Intea Kraft.