Nyheter

Framgångsrikt resultat i det femåriga hållbarhetsprogrammet Act For Good®

Steen & Strøm ingår i Klépierre-gruppen som i sin tur förvaltar köpcentrum i hela Europa. Act For Good®, gruppens femåriga hållbarhetsprogram bestående av 32 konkreta mål för att agera globalt för vår planet, regionalt för de områden man är verksam samt för människorna i dessa, lanserades 2018 har nu avslutats. Resultaten har överträffat förväntningarna och koncernen har uppnått planens mål med en genomsnittlig procentandel på 99,8 procent vilka bland annat inkluderar ett flertal certifieringar och erkännanden och uppnådda lokala hållbarhetsinitiativ.

Hållbarhetsprogrammet Act for Good® har fokuserat på sociala och miljömässiga åtaganden (ESG) utifrån tre hörnstenar: agera för planeten (Act for the Planet), för integration och utveckling i de samhällen och områden där våra köpcentrum (Act for Territories) finns och slutligen agera för människor Act for People) för att kunna bidra till ökad hälsa och ökat välbefinnande.

Klépierre-gruppen har minskat energiförbrukningen (kWh/m2/år) i sin produktportfölj med mer än 40 procent och minskat sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser (GHG) med mer än 80 procent sedan 2013.

Act for Good® och hörnstenen Act for the Planet har resulterat i flera certifieringar och intyg, bland annat:

Första plats i GRESB:s kategori Northern Europe Retail Listed 2022 och en förbättring med en poäng från föregående år, vilket resulterade i 97/100. Genomsnittet enligt GRESB är 74. Detta bekräftar Steen & Ströms position som en etablerad ledare i sektorn och bekräftar företagets ledarskap i ESG-åtaganden.

Alla Steen & Ströms handelsplatser är certifierade enligt ISO 14001,

Redan 2020 blev Steen & Strøm’s fastighetsbestånd BREEAM In-Use-certifierat ”sustainable asset performance” med ett ”Very Good” för samtliga skandinaviska köpcentrum,

2022 fick Klépierre-gruppen för tredje året i rad betyget ”A” av den globala, icke vinstdrivande miljöorganisationen CDP för #climatechange och sitt ledande initiativ för miljötransparens och resultat när det gäller klimatförändringar. Klépierre är ett av de 139 företag som fått A-rating – av över 18 000 företag totalt – baserat på data som rapporterats genom CDP:s frågeformulär om klimatförändringar 2022. Det är endast 33 företag i hela världen som har en A-rating.

”A-ratingen är ett stort erkännande av Klépierre-gruppen, som vi är stolta över att vara en del av, precis som #ActforGood och vårt initiativ för miljön, Act for the Planet, samt åtagandet att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C”, säger Steen & Ströms VD Marie Caniac.

Samtliga köpcentrum i Skandinavien har uppnått sina mål till 100 procent gällande Act for Terratories och Act for People. Exempel på åtaganden är stöttning av lokal rekrytering bland annat genom att arrangera jobbmässa, uppmärksamma och dela hyresgästernas lediga jobb i köpcentrumens olika kommunikationskanaler samt ge plats till Ung Företagande (UF) Pop Up butiker.

Ett annat uppnått mål var att uppmuntra och skapa plats för lokala initiativ bland annat i form av aktörer inom internationellt såväl som lokalt hjälparbete, mot mobbing, för hälsa och välbefinnande, musik och kultur, trygghet och säkerhet. Ett flertal kampanjer har skapats både tillsammans med hyresgäster och externa aktörer bland annat på temat återvinning, insamlingar för organisationer som arbetar mot cancer och goda samtal för en god sak.

”Vårt hållbarhetsarbete stannar inte här. Nu fortsätter vi genom att bygga den mest hållbara plattformen för handel utifrån en ny strategi för miljö och socialt ansvarstagande, Act4Good™, med ännu mer ambitiösa mål och nya utmaningar”, säger Marie Caniac.

Exempel på fler aktiviteter inom #ActforGood 2018–2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Andersson, Communications Manager, Steen & Strøm
E-post: [email protected]

www.steenstrom.com

 

Steen & Strøm är det ledande köpcentrum företaget i Skandinavien och har en stark position i Sverige, Danmark och Norge. Steen & Strøm är det enda företaget i branschen som har definierat Skandinavien som sin primära marknad.Bolaget har idag 10 köpcentrum, varav fem ligger i Sverige. Det är Emporia i Malmö, Galleria Boulevard i Kristianstad, Allum i Partille, Marieberg Galleria i Örebro och Kupolen i Borlänge. Steen & Strøm ingår i Klépierre-gruppen som förvaltar köpcentrum i hela Europa. Klépierre är majoritetsägare i Steen & Strøm med en ägarandel på 56,1 procent. Det holländska pensionsbolaget APG är minoritetsägare i Steen & Strøm med en ägarandel på 43,9 procent.

Act For Good®, är Steen & Strøm’s och Klépierre-gruppens femåriga hållbarhetsprogram bestående av 32 konkreta mål för att agera globalt för vår planet, regionalt för de områden man är verksam samt för människorna i dessa, som lanserades 2018 och nu avslutats. Resultaten har överträffat förväntningarna. Hållbarhetsarbetet fortsätter med en ny ESG-strategi och ännu mer ambitiösa mål och utmaningar.