Nyheter

Nya ekoteknologiska flaggskeppet MSC Euribia

MSC Cruises meddelar att namnceremonin för MSC Cruises senaste flaggskepp, MSC Euribia, kommer att äga rum i Köpenhamn den 8 juni. Det nya flaggskeppet blir MSC Cruises andra fartyg som drivs av LNG (flytande naturgas), ett av världens renaste marina bränslen. Fartyget kommer också att innehålla ett antal avancerade miljösystem, inklusive ‘Baltic Standard’ avloppsvattenrening, avfallshantering och fokus på energieffektivitet, såsom en elanslutning till land när det är möjligt, för att uppnå nollutsläpp när fartyget ligger i hamn.

MSC Euribia symboliserar MSC Cruises engagemang för att skydda haven, varför Köpenhamns hamn valdes som sjösättningsplats, då hamnen inte bara har ett rikt maritimt arv, utan Danmark är ett land med djup respekt för havet och engagemang. till hållbarhet.

Det nya fartyget kommer att ha en imponerande fresk målad på utsidan, som representerar MSC Cruises engagemang för att skydda och bevara den marina miljön. Konstverket, designat av den tyske grafikern Alex Flaemig, uttrycker vikten av att skydda havens känsliga och komplexa ekosystem. MSC Euribia är uppkallad efter den antika grekiska gudinnan Eurybia, som använde vind, väder och konstellationer för att bemästra havet. Namnet representerar idag visionen att bemästra användningen av avancerad hållbar teknik för att skydda och bevara världshavens värdefulla ekosystem.

MSC Euribia startar sin första säsong i norra Europa från den 10 juni och kommer att erbjuda 7-nätters seglingar från Kiel, Tyskland och Köpenhamn, Danmark till de fantastiska norska fjordarna inklusive Geiranger, Ålesund och Flaam.

Barbara Scheel Agersnap, VD, Copenhagen Malmö Port:

– Vi ser fram emot att välkomna MSC Euribia till Köpenhamn. MSC är en nära partner och viktig kund för oss och vi är glada över att se de ansträngningar de lägger på att skapa en modern flotta med avancerad teknologi för att minimera fotavtrycket från turism och transporter; från avfallshantering och energieffektivitet till minskning av utsläpp och hantering av undervattensbuller för att skydda det marina livet. Dessa ansträngningar går hand i hand med vår ambition att bli en av de mest hållbara hamnarna i världen. Ankomsten av MSC Euribia inspirerar oss att ständigt arbeta hårt och dedikerat för att säkerställa en grön omställning.

Det miljömässigt avancerade MSC Euribia

Som ett LNG-drivet fartyg markerar MSC Euribia ytterligare ett steg framåt för MSC Cruises i sina ansträngningar att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser. LNG (flytande naturgas) spelar en nyckelroll i resan mot klimatförändringar och kommer att minska CO2-utsläppen med upp till 25 % på MSC Euribia jämfört med standardbränslen, samtidigt som andra luftutsläpp praktiskt taget elimineras.

När bio- och syntetiska bränslen blir tillgängliga kommer MSC Euribias utsläpp att minska ytterligare. LNG är nyckeln till utvecklingen av lågutsläppslösningar för sjöfarten, eftersom ny teknik som bränsleceller kan drivas med LNG tills bio-LNG eller utsläppsfritt grönt väte blir tillgängligt i stor skala. MSC Cruises är aktivt involverat i flera projekt för att utveckla och göra dessa teknologier livskraftiga i partnerskap med myndigheter, akademi, varv och industri.

MSC Euribia kommer att använda ett avancerat reningssystem för avloppsvatten samt ett undervattensbullersystem som minimerar effekterna av vibrationer och därmed påverkan på det marina livet. Flera andra energieffektivitetsförbättringar hjälper till att minska och optimera användningen av motorn.

För att ta reda på mer om MSC Euribia:

klicka här.