Nyheter

Minesto ingår samarbete med pionjär inom förnybar energi

Minesto, utvecklare av havsenergi, och Taiwan Cement Green Energy (TCCGE) har ingått ett samarbetsavtal för utbyggnad av förnybar energi från tidvatten- och havsströmmar i Taiwan. Avtalet innefattar utvärdering av ekonomiska och tekniska förutsättningar, identifiering av lämpliga installationsplatser till havs, samt ansökningar för prisstöd.

– Taiwan Cement är en erfaren och framgångsrik utvecklare av förnybar energiproduktion i Taiwan med ett starkt fokus på pionjära projekt och en öppenhet för nya teknologier. Minesto’s drakar är fortsatt i en tidig kommersiell fas vilket gör detta samarbete än mer värdefullt för oss, för dem och för Taiwan, säger Martin Edlund, vd på Minesto.

Taiwans agenda för energiomställning är ambitiös men har betydande utmaningar givet den höga andelen fossil energi (95%) Tillgången till havsenergi för förnybar energi öppnar upp en möjlighet att snabbt accelerera omställningen med högre ambition när rätt teknologier  används. Under 2022 antogs ett nytt prisstöd för elektricitet genererad från havsenergi, vilket är en viktig komponent för att driva på omställningen till förnybart.

– Vårt långsiktiga engagemang i Taiwan ger nu resultat. Vi ser fram emot att arbeta med ett av de starkaste och mest välkända bolaget i Taiwan för att finna synergier inom lokal produktion och omgivande infrastruktur, samt att vinna fördelar av Taiwans styrkor inom tillverkning och teknik,  säger Yung-Lung Chen, Projektledare på Minesto Taiwan.

– Vi har mycket att undersöka och genomföra, vilket gör det än mer viktigt att accelerera utvecklingen och driva på framåt. Vi ser fram emot samarbetet, kommenterar William C.L. Weng, President of TCCGE.

Foto: Timo Volz