Nyheter

Ytterligare logistikanläggning i Bålsta

Håbo kommun lade stor vikt på just logistiken när planerna för Bålsta logistikpark arbetades fram. Med ett läge fem mil väster om Stockholm och ett invånarantal på 3,5 miljoner inom en timmes resa, är platsen perfekt för lager och distribution.

Bålsta har redan en hög koncentration av logistikanläggningar. Från Bålsta logistikpark är det endast tre minuters färd till E18 som går mellan Stockholm och Oslo. Och det finns elektrifierat järnvägsspår in på området.

Stor spelare i NREP

NREP som förvaltar fastigheter för ungefär 125 miljarder kronor har i Bålsta logistikpark, genom sitt affärsområde Logicenters uppfört en mycket stor anläggning för Dagab. Det var en konstruktions- och produktionsmässig utmaning att få upp den 30 meter höga anläggningen med en bruttoarea på cirka 120000 kvadratmeter. NREP utvecklade sin produktionsteknik för att klara det gigantiska bygget.

Nu driver Logicenters två ytterligare projekt, dels Triple Zero och dels en anläggning för VVS-grossisten Dahl. Den senare ska stå klar nu i sommar och omfattar en bruttoarea på cirka 72000 kvadratmeter. En väl tilltagen lokalarea, men så är det Dahls centrallager som ska in här. Det blir ett toppmodernt helautomatiskt lager, med bland annat en höglagerdel. Takhöjderna inne i anläggningen blir 11,7 respektive 30 meter.

Certifieras

Alla Logicenters nybyggnader certifieras med BREEAM för betygsnivå Very Good. Befintliga fastigheter som förvärvas certifieras med BREEAM In-Use.

För Dahl Bålsta används BREEAM-SE 2017 New Construction, och här läggs ribban högre, nämligen nivå Excellent.

– Den Pre Assessment som har gjorts visar att vi kommer att klara den betygsnivån, berättar Emma Szecsödy, projektutvecklare och vad gäller det aktuella bygget biträdande projektledare. Våra nybyggen har stora likheter och därför har vi en ganska väl etablerad ’standardprodukt’ och ett standard score card för poängräkning i BREEAM.

Företaget har en ’baslinje’ med byggprodukter och lösningar som har bra LCA-värden och låg miljöpåverkan.

– Inte minst för Dahl Bålsta har BREEAM använts aktivt under projekteringen och därmed varit till hjälp vid förfinade val av byggmaterial och produkter, fortsätter Emma Szecsödy.

Som miljöbedömningssystem används Byggvarubedömningen. Det som är utmanande i projektet är att få in dokumentation från alla entreprenörer under byggets gång, data som behövs både för Byggvarubedömningen och för BREEAM, exempelvis bränsleåtgång för att beräkna energiförbrukning under produktionsskedet.

– Det gäller även en hel del andra data som behövs för livscykelanalyser.

Logistikanläggningen kommer att värmas med fjärrvärme.

– Högst sannolikt kommer vi att montera solceller, så många det finns plats för på taket. BREEAM ger innovationspoäng både för användning av fjärrvärme och solceller, avslutar Emma Szecsödy.

Som miljösamordnare, BREEAM assessor och BREEAM AP anlitas personal från Projektengagemang.

FAKTA

Byggtid: augusti 2021 – juni 2023

Byggherre: NREP Logicenters

Byggentreprenörer: Kanonaden Entreprenad AB, Nordec Oy med flera

Arkitekt: NREP

Bild: NREP