Nyheter

De tar tredjeplats i nationell klimatranking

Telgekoncernen lyckades sänka sina koldioxidutsläpp från pendlings- och tjänsteresor med 23 procent per capita under 2022 i jämförelse med normalläge före pandemin. Detta visar CERO-analysens nationella benchmarkingjämförelse som presenterades nyligen. Telge är tredje bäst av de företag och organisationer som ingår i mätningen. 

Bakom utmärkelsen står företaget CERO Sweden som genomför klimatekonomiska analyser av tjänste- och pendlingsresor. Den grundar sig på en nationell jämförelse över de företag och organisationer som CERO genomfört analyser för under året. I 2022-års mätning ingår 32 större aktörer, däribland Swedbank, Ericsson och Vattenfall. Telgekoncernen minskade sina utsläpp från resor med 23 procent mellan normalläget före covid-19 och 2022 och landande på tredje plats i årets mätning.

En viktig förklaring till det goda resultatet är att Telges medarbetare har gått över till mer klimateffektiva sätt att resa på. De har blivit mer selektiva med att använda bil och väljer i högre utsträckning att resa till arbetet med cykel eller kollektivtrafik. Bland medarbetarna som pendlar med bil går fler och fler över till elektriska alternativ; CERO-analysen visar att 18 procent kör elbil eller laddhybrid. Detta är en ökning med 9 procentenheter i jämförelse med före pandemin.

Det totala resandet till, från och under arbetet har också minskat. Mer flexibla arbetsrutiner, digitala mötesformer och att medarbetarna tenderar att gradvis flytta närmare arbetsplatsen har resulterat i att antalet resta kilometer inom Telgekoncernen har minskat.

– Hållbarhet är en prioriterad och strategisk fråga för oss på Telge. Vi har på ett strukturerat sätt arbetat med att skapa förutsättningar för anställda att göra den här förflyttningen. Det är glädjande att se att vårt fokus har givit resultat och det ger oss energi för att fortsätta arbeta mot vårt mål: klimatneutral 2030, säger Maria Richtnér, Hållbarhetschef på Telge.

CERO-analysen visar att det finns utrymme för fortsatt förbättring. Många av Telges medarbetare skulle enligt analysen kunna välja bort bilen till förmån för att resa kollektivt eller med cykel utan att deras restid förlängs märkbart.