Nyheter

Kulturarv, omvandling och miljöhänsyn går hand i hand

Oslo Lysverkers gamla huvudkontor från 1931 är tillbaka i sin forna glans, och det med rätta. Hösten 2022 slog Hotell Sommerro upp portarna för nyfikna gäster och besökare. Krav på skydd har inte kommit på bekostnad av miljön eller tekniska standarder och visar att bevarande verkligen kan innebära utmaningar, men att man kan om vi vill.

Hotellet har energimärkningen mörkgrönt B och håller på att certifieras BREEAM-NOR Very Good – vilket är ett bra resultat givet de omfattande bevarande- och rehabiliteringshänsynen för byggnaden. Poängmässigt träffar Sommero bra i förhållande till flera av Grønn Byggalliances strategiska mål, bland annat får de full nytta av biologisk mångfald, utöver den självklara resursbesparande åtgärd rehabilitering är.

– Vi är nog mest stolta över att ha skapat ett projekt som ser ut som 1930, men som har tekniska lösningar som hör till 2022, säger Jostein Swensen, projektledare på utvecklaren Aspelin Ramm Eiendom AS.

Kommentaren från projektledaren sammanfattar projektet på Solli Plass i Oslo väl. Swensen lyfter också fram något viktigt, men inte nödvändigtvis mätbart, nämligen värdet av tidlös design som gör komplett utbyte onödig. 1930-talet är genomgående i hela projektet, även i den nya byggnaden. Swensen säger att ett gott samarbete med stadsantikvarien har varit alfa och omega för att balansera mellan dagens byggnadstekniska krav och bevarandehänsyn:

– Genom samarbetet med stadsantikvarien har det blivit tydligt att att ta hand om gamla kvalitetsmaterial snarare än att ersätta dem, även om det i vissa fall hade varit lättare, har stort värde för klimatet och naturen och för användarna. Hållbarhet blir bara viktigare och viktigare i branschen och samhället. För oss är det viktigt att ta ledningen och vara en spelare som tar det här på allvar, säger han.

Fossilfri byggarbetsplats

Även om Sommero ligger centralt i Oslo, mellan transportnav, kontor och bostadshus, har projektet lyckats få ett säkert riggutrymme. Avfallet har hanterats effektivt och korrekt, med en hög sorteringsgrad (96,55%) vilket har främjat resurseffektivitet. Biobränsle har använts till anläggningsmaskiner, uppvärmning via fjärrvärme under byggtiden och återanvändning av så mycket av det befintliga byggnadsbeståndet som möjligt. Det har funnits ett absolut krav på en fossilfri byggarbetsplats.

Moderna standarder sammanflätade med speciella hänsyn till bevarande

26 461 m2 med både rehabilitering och nybyggnation har inneburit utmaningar. Befintliga byggnader har uppgraderats till relevanta standarder, och för att klara ökad belastning – till exempel taket med pool, restaurang med mera. Energieffektivitet, modern teknik och anläggningar som tillfredsställer kvalitetsmedvetna användare har elegant balanserats med bevarandehänsyn och bevarandekrav. Detta har krävt ett annat förhållningssätt och sätt att tänka än i vanliga byggprojekt:

– Det har varit utmanande att skapa en byggnad som tekniskt sett var tänkt att vara 2022, medan utformningen och befintlig byggnadsmassa var 1930. Våningshöjderna har varit särskilt utmanande vad gäller tekniska riktlinjer och takhöjder. Strikta krav på ljud- och energiförluster har gjort det svårt att bygga upp väggar, tak och isoleringstjocklekar som uppfyller kraven. Det finns ett begränsat antal leverantörer som kan leverera till exempel fönster som är i linje med skyddskraven och U-värdekraven, säger projektledaren.

Fick Enova-stöd för innovativa energilösningar

Swensen informerar även om energireducerande åtgärder som vidtagits, bland annat att överskottsvärme från kylsystem används för att värma pooler och fasförskjutningstankar som samlar energi vid tidpunkter då förbrukningen annars är låg. Dessa fick Enova-stöd för innovativa åtgärder. Dessutom styrs tekniska anläggningar av närvaro, vilket gör att hotellrummet går i viloläge när beläggningen är låg och det är få personer i byggnaden.

Sommero slog upp dörrarna för gäster den 1 september 2022. Swensen säger att det har varit särskilt givande att se omvandlingsprojektet ge nytt liv till stadsdelen:

– Det har varit särskilt roligt att bevittna förändringen från ett nedlagt kontorshus till ett hus för kvarteret och stadens besökare. Att se de första gästerna komma var en speciell upplevelse, avslutar Swensen.

Fakta:

26461 m2

Plats: Solli plass, Oslo.

BREEAM-NOR certifierad: Mycket bra

Skräddarsytt projekt: rehab och nybyggnation. En delvis bevarad interiör.

Beställare: Aspelin Ramm Eiendom AS (projektledare, Jostein Swensen).

Huvudentreprenör: HENT AS

Blad: LPO Arkitekter

Inredningsarkitekt: GrecoDeco