Nyheter

Ny generös bidragsform från Naturvårdsverket för att installera Elbilsladdare

Naturvårdsverket öppnar upp 2023 med ytterligare generösa bidrag för installation av laddstationer. ”Ladda bilen” som bidragsformen kort och gott heter, är en utomordentligt bra möjlighet för alla Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommuner som ska installera någon form av laddstation för elbilar och hybrider.

”Ladda bilen” kan ge bidrag för kostnader som arbete, material, grävning, installation och liknande, bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaderna. Ansökningsprocessen är tills vidare helt öppen och inte knuten till någon speciell ansökningsperiod, handläggningstid är ca 2 månader vid digital ansökan och ca 4 månader via blankett.

Bidraget kan inte delas ut till privatpersoner eller till anläggningar med laddstationer avsedda för allmänheten.

En annan mycket bra möjlighet med ”Ladda bilen” är att oavsett om man ska installera laddstationer i närtid eller om man faktiskt redan har färdigställt installationen går det bra att söka bidrag från ”Ladda bilen”, vilket är ganska ovanligt vid den här typen av bidragsform. Dock får det ha gått max sex månader efter det att installationen slutförts.

Företagare med positiva erfarenheter från Naturvårdsverkets bidrag.

Dooman Teknik, Norwesco och Elkontakten i Ale är ett bra exempel på entreprenörer som samarbetar kring olika lösningar för laddstationer och är i stort sett dagligen i kontakt med Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommuner.

– Ja, vi har tillsammans med våra partner Elkontakten och Norwesco tidigare jobbat med Klimatklivet, en annan stödform från Naturvårdsverket som var mycket uppskattat bland våra kunder. Så att nu få presentera ”Ladda bilen” för våra kunder ser vi verkligen fram emot, förklarar Robert Kjellman på Dooman Teknik.

– Doomans rutin och erfarenhet av att arbeta mot fastighetsmarknaden och landets kommuner tillsammans med vår rutin inom installationer av laddstationer, är ett vinnande och uppskattat koncept, säger Stefan Holm, delägare i Elkontakten. Att därtill ha tillgång till Norwescos spetskompetens och breda produktutbud inom elkomponenter gör att vi kan hålla tidsplaner och leverera en mycket hög kvalitet oavsett storlek på våra projekt.

– Vid den här typen av investering finns det naturligtvis ett antal frågor kring såväl regler, installation och produktval till hur man faktiskt går tillväga vid en ansökan hos Naturvårdsverket. Kan vi bistå våra kunder i dessa frågeställningar, så blir det både enklare och tryggare för kunden att fatta beslut.

Man ska vara medveten om att det är en sak att installera en enkel laddbox på en villa, att sätta upp en lösning med flertalet laddstationer för t.ex. en BRF är en helt annan sak.

Det ska t.ex. planeras för grävning, budgeteras och tas fram en hållbar teknisk lösning som är skalbar över tid. Och det krävs noggrant samarbete, tid och kompetens innan projektet ens är igång, då är det tacksamt att kunna presentera en bidragsform som Naturvårdsverkets ”Ladda bilen” för våra kunder, avslutar Stefan.

Läs mer om ”Ladda bilen”:

följ länken till Naturvårdsverket för mer information: