Nyheter

Hogia förvärvar växande proptechbolag

Hogia Fastighetssystem, som levererar affärssystem till fastighetsbolag har förvärvat DH Fastighetsdigitalisering AB, ett av Sveriges snabbast växande proptechbolag. Genom förvärvet kompletterar Hogia Fastighetssystem sitt digitala erbjudande med ett kraftfullt och modernt fastighetssystem. Hogia Fastighetssystem siktar på att fördubbla sin omsättning inom tre år. Tillsammans har bolagen 900 kunder.

DH Fastighetsdigitalisering AB är ett bolag med ett egenutvecklat fastighetssystem, DinHyresvärd, som hanterar både ekonomisk- och teknisk förvaltning. DinHyresvärds digitala plattform är en modern och öppen SaaS-tjänst (Software as a Service), som hjälper till att automatisera vardagen för fastighetsägare. Bolaget har vuxit kraftigt under det senaste året och används av över 100 fastighetsbolag i Sverige.

– Branschen behöver en etablerad uppstickare som utmanar de största leverantörerna, vilket vi kan göra med en modern SaaS-plattform med öppna API:er samtidigt som vi har en etablerad konsult- och supportverksamhet som kan fastighetsbranschen, säger Mikael Svensson bolagschef på Hogia Fastighetssystem. Mikael Svensson som har mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen rekryterades till Hogia under förra året, som en del i satsningen att bli den marknadsledande leverantören på fastighetsmarknaden.

Hogia Fastighetssystem som levererar ekonomi-, löne- och fastighetssystem till fastighetsbranschen omsätter cirka 40 miljoner kronor och har 30 medarbetare. Hogia har under det senaste halvåret fört diskussioner med ägarna av DH Fastighetsdigitalisering och har sett vilken potential produkten har, samt vilken djup kompetens som finns i bolaget. De som ansvarar för utvecklingen av DinHyresvärd har lång erfarenhet av att utveckla system för fastighetsförvaltning i Sverige, Norge, Finland och Holland.

– Vi har lärt känna ägarna väl och har sett hur snabbt bolaget växer samtidigt som produkten idag är marknadsledande i sitt segment tack vare den moderna plattformen. Vår målsättning är att bli den ledande systemleverantören till fastighetsbranschen. Genom förvärvet blir vi en helhetsleverantör där vi levererar system för fastighetsförvaltning, ekonomi, HR och processtöd, som ska underlätta det dagliga arbetet för alla som äger eller förvaltar fastigheter, säger Niklas Rönn VD på Hogia

– Vi är mycket glada att få fortsätta arbeta i bolaget och med en stark ägare med lång branscherfarenhet är vi helt övertygad om att vi kan ta DinHyresvärd till nya nivåer, säger Mats Lindberg, VD på DH Fastighetsdigitalisering AB.

Produkten kommer att verka under varumärket DinHyresvärd och vara en del av Hogia Fastighetssystem AB. Flera av de tidigare huvudägarna är fortfarande aktiva i bolaget och kontor finns för närvarande i Mölndal.

På bilden från vänster: Mattias Jönegren, Niklas Rönn, Mats Lindberg, Martin Albinsson, Bert-Inge Hogsved och Mikael Svensson.