Nyheter

Schneider Electric presenterar starka hållbarhetsresultat för 2022

Tillsammans med fjolårets finansiella resultat presenterar Schneider Electric sina hållbarhetsresultat för 2022. Under året har Schneider Electrics lösningar och tjänster hjälpt företagets kunder att minska koldioxidutsläppen med över 90 miljoner ton koldioxid.

Schneider Electric är en ledande aktör inom den digitala omställningen av energihantering och har flera gånger hamnat i topp i ESG-rankingar. Under året som gått har Schneider Electric visat på starka hållbarhetsresultat.

– Trots en ökad geopolitisk och ekonomisk oro har vi under 2022 haft fullt fokus på att påskynda omställningen till en mer hållbar och rättvis värld. Integrationen av strategi, kvalitet och hållbarhet är framgångsreceptet för att kunna tillhandahålla digitalisering, elektrifiering och effektivitet i lösningar som tacklar dagens energi- och klimatkriser, säger Gwenaëlle Avice-Huet, Chief Strategy & Sustainability Officer på Schneider Electric.

– Den typ av lösningar och produkter som Schneider Electric erbjuder behövs för att driva energi- och klimatomställningen. Det faktum att vi själva, tillsammans med vårt ekosystem, på ett mätbart sätt bidrar till minskade koldioxidutsläpp och en mer effektiv och hållbar energianvändning, gör även att vi kan nyttja våra lärdomar och strategier för att hjälpa våra kunder och partners. Även om vi alla har en tuff resa framför oss för att nå klimatmålen har vi bättre förutsättningar att lyckas när vi arbetar tillsammans, säger Jenny Larsson, VD för Schneider Electric i Sverige.

Schneider Electrics program Schneider Sustainability Impact (SSI) inkluderar elva globala mål som ska uppfyllas till 2025. Dessa mål kompletteras med hundratals olika lokala mål ledda av regionala team. Detta bidrar till Schneider Electrics sex långsiktiga åtaganden som stödjer FN:s mål för hållbar utveckling. Varje kvartal presenteras företagets framsteg inom dessa mål i en egen rapport.

Under 2022 har Schneider Electrics hållbarhetsarbete bland annat inneburit att:

Schneider Electric blir ett av de första företagen i världen att få sina mål om netto-noll-utsläpp i hela sin värdekedja validerade av initiativet Science Based Targets (SBTi).

Schneider Electrics lösningar och tjänster har hjälpt företagets kunder att spara 440 miljoner ton koldioxidutsläpp sedan 2018 och över 90 miljoner ton under 2022.

Företagets främsta leverantörer minskade sina egna koldioxidutsläpp med tio procent genom Schneider Electrics Zero Carbon-projekt, och koncernen startade även ett engagemang bland leverantörer för att främja bra arbetsförhållanden i hela leveranskedjan.

45 procent av alla förpackningar från Schneider Electric är nu tillverkade av återvunnen kartong – en stor ökning från 2021 då andelen var 21 procent.

Schneider Electric utökade tillgången till grön el för 5,5 miljoner människor genom sina lösningar och projekt under 2022.

Runt 70 000 människor utbildades inom energihantering och Schneider Electric lanserade även en egen utbildning i hållbarhet för alla anställda. Detta för att alla ska förstå hur man kan tackla klimatutmaningar både i och utanför arbetet.