Nyheter

(GO)-systemet kan driva på rekordinvesteringar i produktion av förnybar energi i Europa

Intäkterna som genereras av ursprungsgarantierna (GO)-systemet kan säkra investeringar för hälften av den förnybara energiproduktionen som EU behöver för att nå sina 2030-mål, visar en ny studie av Ecohz.

– Vi ser en oöverträffad balans mellan utbud och efterfrågan, trots volatilitet och energikrisen. Detta visar förtroende för marknadsbaserade instrument och representerar en betydande investeringsmöjlighet för sektorn för förnybar energi. Utvecklingen av GO-marknaden under 2022 berättar historien om en intäktskälla för producenter av ren energi som är för stor för att bortse från, säger Tom Lindberg, VD för Ecohz.

Att nå 228 miljarder EUR investerat i produktion av förnybar energi

EU:s Fit-for-55-policypaket fastställer ett mål om 55 % utsläppsminskning till 2030.

Närmare 70 % andel förnybar el krävs för att nå det målet, vilket innebär att man ska lägga till cirka 870 TWh årlig produktion av ren el.

Idag är kostnaden för att installera 1 MW ny förnybar kapacitet – antingen vindkraft eller solenergi – cirka 1 miljon euro eller mindre. Baserat på i genomsnitt 2 000 drifttimmar per år för vind- och solteknik, kan ny förnybar elproduktion, delvis finansierad av GO-intäkter, uppgå till 458 TWh per år, nära hälften av den extra förnybara energiproduktion som EU behöver för att nå sin 2030 mål.

Omvandla intäkter från GO till ny förnybar energi

Betydelsen av marknadsbaserade instrument för investeringar ökar. Statligt stöd, som tidigare var avgörande för att bygga nya förnybara kraftverk, håller på att bli inaktuellt eftersom investeringskostnaderna minskar och GO-intäkter ersätter subventioner.

Den svenska kraftproducenten Vattenfall vann till exempel ett icke-subventionerat anbud för att installera en 700-MW vindkraftspark till havs i den holländska Nordsjön, delvis på grund av den ekonomiska möjlighet som GOs representerar. Det var första gången företaget gav sig ut på en stor vindkraftspark till havs utan några subventioner. Fler sådana här historier kommer sannolikt att dyka upp.

Tillväxt i utbudet av GO sedan 2010. Antalet som beräknas för 2022 bygger på data från Association of Issuing Bodies (AIB), marknadsanalytiker Greenfact och interna analytiker.

Bakgrund

I maj 2022 lanserade EU REPowerEU-planen för att bygga Europas energioberoende och påskynda utbyggnaden av förnybar energi.

För mer information klicka:

här

EU-kommissionen förutspår att, enligt REPowerEU-planen, kommer blocket att producera nära 2 380 TWhof förnybar el per år till 2030. Med Ecohz försiktiga uppskattning att priserna på GO kommer att vara i genomsnitt 5,5 EUR fram till 2030, skulle GO-marknaden nå en årlig värdet på 10 miljarder euro i slutet av decenniet. Detta innebär att GO kan samla in 57 miljarder EUR under de kommande åtta åren.

Ursprungsgarantisystemet är den EU-stödda mekanismen för att spåra förnybar elförbrukning. GO:er tillåter konsumenter att dokumentera ursprunget till ren kraft och hävda äganderätten till dess miljöfördelar.

För mer information klicka:

här.