Nyheter

Ny forskning visar: Tvåsiffrig förbättring av koldioxidpåverkan från kartongförpackningar på bara 3 år

Pro Carton, den europeiska sammanslutningen för kartong- och kartongtillverkare, har idag avslöjat auktoritativ, ny forskning som bevisar att den europeiska kartong- och kartongindustrin har lyckats minska sitt koldioxidavtryck med 24 % sedan 2018. Resultaten visar att kartongförpackningar uppfyller inte bara kraven från en biobaserad och cirkulär ekonomi utan har en nyckelroll att spela i omställningen till en koldioxidsnål ekonomi.

Det nyligen uppmätta europeiska industrins genomsnittliga koldioxidavtryck för kartonger ligger nu på 249 kgCO2e vagga-till-grav och 148 kgCO2e vagga-till-grind per ton kartonger.

Carbon Footprint of Carton Packaging 2023-studien, utförd av RISE (Research Institutes of Sweden) Bioeconomy and Health Unit för Pro Carton, spårade både vagga-till-grav och vagga-till-grind kolpåverkan från kartong från januari till december 2021. Den tog hänsyn till utsläpp och borttag av fossila och biogena växthusgaser (GHG), plus utsläpp från direkt förändring av markanvändningen (dLUC).

Utsläpp av fossila växthusgaser kommer från icke-förnybara källor som fossila bränslen, medan biogena utsläpp är resultatet av förbränning av biobränslen och nedbrytning av biobaserade produkter. Biogena borttag avser CO2-upptag från atmosfären genom fotosyntes under biomassatillväxt. Till exempel inom skogsbruk som källa för pappersfiber.

Den tvåsiffriga minskningen av koldioxidavtrycket från vagga till grav till 249 kg C02 och koldioxidpåverkan från vagga till gate på 148 kg C02-ekvivalenter per ton kartonger har uppnåtts genom att förbättra resurseffektiviteten under omvandlingsprocessen. Den har också förstärkts av betydande investeringar i energieffektivitet och förnybara energikällor vid kartongbruken och konverteringsverksamheten sedan koldioxidutsläppen senast mättes 2018. Beräkningen från vagga till grind är viktig eftersom den motsvarar den påverkan som industrin har direkt kontroll över – tills produkten lämnar omvandlingsanläggningarna.

Resultaten är betydelsefulla eftersom de understryker kartongernas cirkulära ledarskap, med stöd av vetenskapsbaserade studier – något som är särskilt viktigt för kartong- och vikkartongtillverkare och de varumärken och återförsäljare de levererar eftersom konsumenterna lägger större vikt vid hållbarheten hos alla produkter de köpa.

Horst Bittermann, generaldirektör, Pro Carton sa att resultaten också är viktiga för att hjälpa industrin att jämföra sig själv:

– Våra medlemmar kan jämföra sina egna data mot branschgenomsnitt och utvärdera hur deras enorma ansträngningar att ytterligare förbättra energieffektiviteten, att använda förnybar energi källor och att uppgradera interna processer till den senaste toppmoderna, har lönat sig. Värdet från vagga till gate på 148 kg CO2 är en avsevärd förbättring på vår väg mot en låg eller till och med koldioxidneutral, biobaserad ekonomi och återspeglar processförbättringar och de investeringar som industrin har gjort.

 –Självklart kan branschen inte lyckas isolerat. Det är viktigt att den nya EU PPWR (förpacknings- och förpackningsavfallsförordningen) måste stödja oss med ambitiösa insamlingsmål i varje EU-land. Insamlingen från framför allt hushållen ligger i kommunernas hand – vi kan bara återvinna det som samlas in, betonar han. 

För att ladda ner en kopia av The Carbon Footprint of Carton Packaging 2023-studien, besök:

https://www.procarton.com/media-section/publications/.