Nyheter

Taxonomin och ESG med Stena Metall

Hur ska ett företag hållbarhetsredovisa och vad innebär EU:s taxonomi för hållbara investeringar?

I det senaste avsnittet av podcasten Den gröna juridiken samtalar biträdande jurist Aaron Coster med Anna Sundell, Head of Sustainability & Communications på Stena Metall, om hur ett stort bolag som Stena Metall hållbarhetsredovisar och vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla.

I avsnittet diskuteras hur de nya reglerna i direktivet CSRD kommer att påverka företag och vilka företag det är som berörs. Vidare diskuteras även vad EU:s taxonomi om hållbara investeringar innebär och vad taxonomin kan få för följder för företag, finansmarknaden och miljön.

Lär dig mer om hållbarhetsredovisning, taxonomi och ESG-regelverk genom att lyssna på podcasten:

här.