Nyheter

NY undersökning visar: 84 procent av de stora företagen underlåter att offentliggöra verksamhetens utsläppsmål

Företag lovar att minska sin koldioxidpåverkan men kämpar för att mäta framstegen i sina försörjningskedjor. TCS och Microsoft analyserade data från 400 företag för att identifiera trender kring mätning av försörjningskedjan och hållbarhet. Rapporten utforskar möjligheterna att nyttja data från försörjningskedjan för att mäta förflyttningen mot ett affärsekosystem med nettonollutsläpp.

Ny forskning från Tata Consultancy Services (TCS) och Microsoft visar att en klar majoritet (84%) av de stora företagen ännu inte har satt upp eller offentliggjort vetenskapliga mål för att minska utsläpp från sina försörjningskedjor. Samtidigt har endast 11% av företagen offentliggjort vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen i sina försörjningskedjor.

TCS och Microsoft analyserade offentliga data från globala företag med en sammanlagd omsättning på 10 biljoner dollar för att ta fram rapporten om företags hållbarhet, Decarbonization: The Missing Link to Net Zero. Syftet med undersökningen var att utvärdera hur företagen använder data från sina försörjningskedjor för att nå nettonollutsläpp. Undersökningen visar bland annat att de flesta företag kämpar för att validera sina data och noggrant mäta sitt arbete för att minska koldioxidutsläppen. Den belyser vidare vikten av regelbundet engagemang med det större ekosystemet, inklusive kunder, leverantörer och andra intressenter, för att förbättra transparensen i försörjningskedjan och minska klimatavtrycket.

– Resultatet av undersökningen klargör för hur mycket arbete som återstår att göra för att göra globala affärsverksamheter hållbara – och hur kritiskt viktigt det är att engagera sig i ett utökat ekosystem som involverar alla intressenter – inklusive kunder, konsumenter, leverantörer, tjänsteleverantörer och beslutsfattare, säger Swati Murthy, chef för strategiska hållbarhetssamarbeten på TCS.

– Att tänka om när det gäller globala försörjningskedjor och använda den senaste tekniken och analysmetoderna är ett viktigt steg mot en mer hållbar praxis. Därför är det absolut nödvändigt att skapa starkare strategiska samarbeten för att dela och skala lösningar snabbare, sammanföra den senaste tekniken och expertisen för minskade koldioxidutsläpp och göra den tillgänglig för alla intressenter i hela värdekedjan. Det samarbetet är avgörande för att frigöra den gröna omställningens potential och mildra de miljömässiga och sociala risker som vi alla står inför.

Andra viktiga insikter i rapporten inkluderar hur företag kan göra data mer tillgängliga, hur företag kan maximera edge-till-cloud, AI/maskininlärning och digital tvillingteknik för utfasning av fossila bränslen, de sektorer som sätter utökade ekosystemmål med leverantörer och leverantörer och rollen som regleringar har för klimatrelaterad finansiell information (Climate-Related Financial Disclosures eller TCFD).

Rapporten togs fram av ett team av hållbarhetsexperter på TCS och Microsoft, bland andra Dr Swati Murthy, Practice Head, Strategic Collaborations for Sustainability på TCS, och James Lockyer (Portfolio Management Director | Climate Innovation Fund | Environmental Sustainability Team) på Microsoft. Genom att förnya globala försörjningskedjor kan företag bättre mäta sina verkliga koldioxidavtryck som ett kritiskt steg mot FN:s mål för hållbar utveckling (Science Based Targets Initiative SBTi).

För att läsa rapporten, besök: 

https://www.tcs.com/what-we-do/services/cloud/microsoft/white-paper/supply-chain-decarbonization-missing-link-net-zero