Nyheter

Ny rapport visar: Svenskarnas oro påverkar både elanvändning och klimat

Elanvändningen, både i kontor och svenska hem, har minskat över hela linjen – det visar energiuppföljningsbolaget Mestros senaste rapport “Energi i fastigheter 2022” som för tredje året i rad redogör energikrisens effekt på svenskarnas elanvändning. Rapporten är den hittills mest heltäckande under 2022 och baseras på aggregerad data från över 10 000 fastigheter. Den belyser den instabila marknaden och konsumenternas oro som bidragit till en mer återhållsam energiförbrukning.

Intresset kring fastigheters energianvändning har aldrig varit större. Under 2022 har frågor om energi och elpriser prioriterats både runt middagsbordet och inom politiken – något som understryks av Google Trends. Sökningen “Vad kostar elen idag” har ökat med 1250 procent sedan början av förra året. Som svar på det eskalerade engagemanget i frågan lanserar energiuppföljningsbolaget Mestro idag rapporten “Energi i fastigheter 2022”, där de presenterar resultatet av en omfattande analys av energidata från över 10 000 fastigheter. 

I rapporten framgår det bland annat att svenskarnas genomsnittliga årsanvändning i hemmet har minskat med cirka 1 kWh per kvadratmeter under det gångna året. En liknande reduktion observeras även i kontoren, detta trots en förmodad ökning till följd av att den fysiska närvaron har ökat sedan pandemirestriktionerna. 

Enligt Kristin Berg, vd på Mestro, bjuder rapporten på en hel del intressanta insikter:

– Att elpriset ökade under året är ingen nyhet i sig. Det som är intressant är hur vi har lyckats följa upp vår elanvändning och faktiskt minska den genom smarta insatser. Tack vare tillgången till högkvalitativ data från över 10 000 fastigheter har vi kunnat fastställa att viljan att optimera energianvändningen och därigenom minska kostnaderna aldrig har varit större – till och med större än vad vi förväntade oss.

Under 2022 förbrukades cirka 3 TWh mindre el än den prognos som bolaget, med hjälp av machine learning, lade fram under hösten. Det motsvarar elanvändningen i 150 000 villor årligen. 

Men även om elpriserna och oron kring dessa har varit drabbande, både på konsument och samhällsnivå, finns en uppsida. Rapporten visar att kostnadsbesparingarna har gett upphov till ett reducerat koldioxidutsläpp – inte minst i kontorslokaler, där skillnaden uppgick till hela -9%.

– Siffrorna belyser vikten av att optimera elanvändningen. Okontrollerad konsumtion drabbar både plånbok och planet, vilket inte är bra för någon”, menar Kristin. “Därutöver ger resultaten oss större insikt i hur det svenska folket och Sverige i stort påverkas av alla de samhällsfaktorer som har föranlett energikrisen, avslutar Krisdin Berg.

Rapporten “Energi i fastigheter 2022” går nu att läsa på:

https://mestro.com/sv/artiklar/energi-fastigheter-2022/ 

Om Mestro

Framtidens fastighetsförvaltning och regulatoriska drivkrafter ställer allt högre krav på hållbara fastigheter. Mestro är ett SaaS-bolag som utvecklar och säljer en molnbaserad plattform som hjälper företag att synliggöra, ta kontroll över och minska sin energianvändning. Kundens energidata samlas in, analyseras och visualiseras i realtid – helt automatiserat. Mestro erbjuder bland annat moduler inom hållbarhetsrapportering, kostnadskontroll och analys. På så sätt kan användaren spara både tid, klimatpåverkan och energikostnader. Eller som Mestro själva säger – ”Spend Less Energy”.