Nyheter

Ny satsning för energieffektiv renovering inom bygg och installation

Potentialen för energieffektivisering och effektreducering är stor i bygg- och installationssektorn och på sikt kan energianvändningen där halveras. I ett gemensamt initiativ lyfter Byggföretagen, Installatörsföretagen och Energieffektiviseringsföretagen (EEF) kunskapen om energieffektiv renovering. Det görs genom en ny digital kunskapsbank och en kostnadsfri webbinarieserie.

Potentialen för energieffektivisering är enorm, samhället kan spara över 800 miljarder SEK till år 2045 om alla lönsamma åtgärder genomförs. Inom bostäder och lokaler kan över 50 TWh effektiviseras – det motsvarar 10 procent av landets energianvändning.

Energieffektivisering sparar inte bara pengar – det är också bra för klimatet, sänker elpriserna, bidrar till en bättre inomhusmiljö och ett tryggare Sverige. Det är även en stor affärsmöjlighet för företag inom både byggnation och installation. Men haken är just genomförandet. Alla vet att det finns lönsamma åtgärder, men bara cirka 30 procent av dem genomförs.

– Energieffektivisering är en avgörande pusselbit för att Sverige ska kunna uppfylla sina klimatmål. Att minska befintlig konsumtion är dessutom mer kostnadseffektivt än att öka investeringarna i nya energikällor. Potentialen för energieffektivisering i just bygg- och installationssektorn är stor, och på sikt kan energianvändningen där halveras. Det måste vi ta vara på! säger Lotta Bångens, VD EEF.

den nya kunskapsbanken finns praktisk information, ny teknik för energieffektivisering, metoder för att räkna på lönsamhet och goda exempel om energieffektiv renovering samlad på ett och samma ställe. Information som ska göra det lätt att göra rätt. Materialet riktar sig till byggare, installatörer, konsulter och entreprenörer.

Under våren hålls också webbinarieserien:

Energieffektiv renovering ger lönsam klimatnytta i fyra delar.