Nyheter

Nytt ramavtal och fokus på grön omställning

COWI har levererat teknikkonsulttjänster till Preem i över 20 år. Med ett nytt ramavtal breddas samarbetet och COWI kommer nu att kunna bidra ännu mer till Preems gröna omställning.

– Preem är en nyckelkund som COWI nu kommer kunna leverera fler typer av tjänster till. Preem har högt tempo i sin gröna omställning jämfört med andra i branschen och vi ser fram emot att fortsätta hjälpa dem på den resan, säger Stefan E Andersson, Avdelningschef inom Industri på COWI.

COWI levererar idag olika typer av tjänster till Preem, med fokus på deras raffinaderier i Lysekil och Göteborg. En stor del handlar om konstruktion, projektledning samt processteknik, men också besiktningar och scanning av befintliga anläggningar. Det nya ramavtal som nu är påskrivet innefattar fler kompetensområden, med tyngd på fler tjänster inom teknik, miljö och kvalitet. COWI kommer därför i högre grad kunna erbjuda Preem konsulttjänster från alla grenar av verksamheten. Genom att luta sig mot den kompetens som finns i COWI-koncernen internationellt är ambitionen att också bidra ännu mer till Preems större projekt.

– Preem är offensiva i sina planer om att bli klimatneutrala till år 2035 och de kommer genomföra flera stora omställningsprojekt. COWI har expertis som kan bidra till att de når det målet, säger Stefan E Andersson.

Preems mål är att, fram till 2035, påbörja en storskalig utfasning av fossil råvara i sin produktion och ersätta detta med förnybara råvaror. På vägen dit ska de anpassa raffinaderierna till en förnybar och minskad produktion, växla till hållbara resurser som vätgas och att fånga in och binda den koldioxid som är ett resultat av produktionen.

– COWI är sedan lång tid tillbaka en viktig samarbetspartner till Preem. Det känns därför mycket positivt att nu förlänga och fördjupa vårt samarbete och vi ser att COWI spelar en viktig roll i att förverkliga Preems storskaliga omställning mot en klimatneutral värdekedja 2035, säger Anna Grunewald-Thoor, Chef Projekt & Anläggningsintegritet på Preem.