Nyheter

ROCKWOOL skriver avtal med Prodikt för lättillgänglig klimatdata

Isoleringsproducenten ROCKWOOL har skrivit avtal med Prodikt, som är en digital hållbarhetsplattform för byggmaterial och projekt. Genom att erbjuda tjänsten blir det lättare för ROCKWOOLs kunder att göra klimatdeklarationer samt att jämföra olika produkter med varandra.

– Prodikt kommer bli ett självklart verktyg för våra säljare när de möter kunder med höga klimatkrav, förklarar Jonas Zacharoff, VD ROCKWOOL AB.

Byggbranschen befinner sig i ett paradigmskifte och fler och fler verksamheter arbetar för att minska sitt klimatavtryck. Det är positivt, men skapar samtidigt utmaningar. Det kan vara omständligt och tidskrävande att leta rätt på uppdaterad klimatdata och ofta krävs tillgång till flera olika system. Medgrundaren till Prodikt, Rasmus Ekberg, ville göra något åt det växande problemet. Det blev startskottet för det som idag är en snabbväxande och uppskattad hållbarhetsplattform för bygg- och fastighetsbranschen.

Prodikt är en digital och användarvänlig tjänst där arkitekter, tillverkare, fastighetsägare och byggföretag kan samarbeta genom hela byggprocessen. Genom att samla både generisk och produktspecifik data om produkter ger Prodikt en pedagogisk översikt och användaren kan kontinuerligt följa och aktivt påverka byggprojekts totala klimatpåverkan.

Rasmus beskriver tjänsten som en gemensam spelplan där marknad och industri möts.

– Genom att använda Prodikt får ROCKWOOL och deras kunder heltäckande information rörande produkter, byggsystem och projekt gällande deras klimatpåverkan, samtidigt som plattformen ger en tydlig överblick av nivån av till exempel cirkularitet, säger Rasmus.

Jonas Zacharoff ser stor potential i verktyget:

– Vi har satsat kraftigt på att lägga om vår produktion till fossilfria bränslen och erbjuder även ett komplett återvinningsprogram. Nu kan vi tydligt redovisa vad det innebär för våra kunder i form av produktspecifika, låga EPD:er och fördelar i miljöcertifieringar”, förklarar Jonas Zacharoff.

Rasmus Ekberg bekräftar det Jonas säger.

– Vi vill underlätta för de företag som önskar vara transparanta med sin klimatdata att kunna leverera det på ett effektivt sätt ut mot kunderna. Om en arkitekt eller konstruktör snabbt kan hitta korrekt data och se fördelarna får de produkterna givetvis ett oerhört försprång, säger Rasmus.

ROCKWOOL skiftade vid årsskiftet 2020/2021 till fossilfria bränslen vid tre av fyra anordiska fabriker. Det har lett till en minskning av CO2-utsläpp för byggisolering med 70% vid deras nordiska produktion. Samtidigt erbjuder ROCKWOOL återvinningsservicen Rockcycle, som kan ge poäng i bland annat miljöbedömningsverktygen BREEAM och LEED samt bidra till fördelar i projekt som vill nå certifieringssteg enligt Miljöbyggnad.

Prodikt är kostnadsfritt att använda för informationssökning, producenterna som laddar upp produktinformationen samt användarna av avancerade projektanalyser står för kostnaden.