Nyheter

Branäs investerar i solceller: ”Ett viktigt steg mot hållbar elproduktion”

– Vi arbetar ständigt med att sänka vårt klimatavtryck och målet är att vi ska vara fossilfria 2027, ett mål som vi är på god väg att nå, säger Andreas Wendby, ekonomi- och hållbarhetschef på Branäsgruppen.

Miljömässig hållbarhet är därför en naturlig del av koncernens dagliga arbete och en motor i den långsiktiga utvecklingen – något som visar sig i allt från råvaror i maten som serveras till drivmedel till fordonen som används på anläggningarna.

Redan 2001 gick Branäsgruppen över till fossilfri el från förnybara källor och sedan dess har koncernen tagit många steg framåt – och nu tas ännu ett. På toppen av Branäsberget finns nu solceller på gondolhusets tak.

– Att uppnå en hållbar elproduktion är något vi alltid strävar mot. Solcellerna är ett steg mot den målbilden, men detta är ett ständigt pågående projekt och det finns många spännande planer och idéer på hur vi ska fortsätta utvecklas, säger Andreas Wendby.

Med hjälp av solcellerna kan upp till 30 000 kWh produceras årligen. Med den elen kan du bland annat ta dig cirka 3,5 varv runt jorden i en elbil, brygga ungefär 1,5 miljoner koppar kaffe eller basta dygnet runt i cirka 250 dagar.