Nyheter

Framtidens hållbara bostäder utvecklas i Ålborg på norra Jylland

Sedan 2016 har Himmerland Boligforening i Danmark arbetat aktivt med en ambitiös hållbarhetspolicy med särskilt fokus på energi, renovering av befintliga byggnader och biologisk mångfald. Nu sätts ännu mer ambitiösa och krävande mål för att minska CO2-avtrycket från nybyggnation – och detta kommer att ske genom projektet Green Hub House.

– Ett av våra projekt i bostadsprogrammet för 2023-2025, som Aalborg kommun precis har antagit, är Green Hub House med 40-50 bostäder i hörnet av Frederik Bajers Vej och Bertil Ohlins Vej i universitetsstaden. Bostäderna kommer att passa seniorer, yngre par och till exempel personer med anknytning till Aalborg Universitet, säger direktör Ole Nielsen, Himmerlands Bostadsförening:

– Vid en första anblick kan det låta som så många av våra andra nybyggen, men det kommer att bli väldigt annorlunda. Detta är ett demonstrationsprojekt för framtidens klimatvänliga och urbana bostäder, där vi genom utveckling av nya byggmetoder kommer att demonstrera hur klimatpåverkan från nya urbana flervåningsbostäder i Danmark kan minskas med 75 procent .

Sven Buch, utvecklingschef på Himmerland Boligforening, förklarar att det finns all anledning att titta på det klimatavtryck som byggandet generellt sett lämnar:

– I Danmark har vi det näst högsta konsumtionsbaserade klimatavtrycket per invånare i EU-länderna och byggandet är en av de sektorer som orsakar de största utsläppen av CO2. Den stora majoriteten kommer från tillverkning av byggmaterial och konstruktion av byggnader, så i klimathänseende är det mycket meningsfullt att anta denna utmaning och att i projektet Green Hub House bygga offentliga flerbostadshus som utvecklar och testar befintliga lösningar. Och som samtidigt utforskar framtida potentialer för hållbar utveckling.

Green Hub House ska kartlägga och tillvarata möjligheterna genom att minska behovet av bostadsyta, använda byggmaterial och byggmetoder med låg klimatpåverkan, minska energiförbrukningen i driftfasen och optimalt utnyttjande av förnybara energikällor och andra resurser.

– Detta ska ske med lösningar som betonar bostadsbyggandets funktionella, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter, och som är förberedda för de förändrade bostadsbehov som kan uppstå dels i enskilda hushåll, dels till följd av nya krav och förändrade behov, säger Sven Buch.

Green Hub House bygger på fyra vägledande principer:

Tillräcklighet, Effektivitet, Cirkularitet och Delning.

Tillsammans är de ett uttryck för att hållbarhet måste skapas i relationen mellan byggnad, stad och människor.

Projektet är uppdelat i tre tidsperioder, varav den första är Green Hub House 2025. Här ligger fokus på vad som är möjligt att göra inom känd lagstiftning, teknik och ekonomi – helt enkelt genom att fullt ut utnyttja potentialen i de befintliga lösningsutrymmena.

– I den efterföljande fasen med år 2030 ligger fokus på vad vi måste påverka marknaden att utveckla och erbjuda för att ta några steg framåt, medan den sista fasen, kallad Green Hub House 2035, handlar om vad vi måste kräva. från marknad, teknik och lagstiftning för att kunna ta ett tigersprång, säger Sven Buch.

Han förväntar sig att Green Hub House kommer att kunna bidra med inspirerande lösningar för till exempel användning av skruvfundament i bostadsbyggande i upp till fem våningar, ultralågtemperatur fjärrvärme och ett helhetskoncept för energi och inomhusklimat:

– Det senare handlar särskilt om att minska värmebehovet och risken för överhettning genom användning av passiv teknik och behovsstyrning, optimal användning av lågtemperaturfjärrvärme, effektiv produktion och användning av tappvarmvatten, byggnadsintegrerad produktion av förnybar energi, återanvändning av avloppsvatten och användning av regnvatten.

Green Hub House skapas i nära samarbete med Aalborg Universitet och stöds bland annat av den ideella VILLUM Foundation och den filantropiska föreningen Realdania. Av detta har Himmerland Boligforening, liksom åtta andra utvecklare, fått ett bidrag för att finansiera hållbar utveckling, innovation och kunskapsdelning, vilket kan bidra till att minska klimatavtrycket till en historiskt låg nivå. Pengarna kommer från initiativet Boligbyggeri från 4 till 1 Planet.

– Projektet ska också ses i ljuset av det offentlig-privata partnerskapet Green Hub Denmark, som arbetar med grön innovation, hållbara affärsmodeller, testning och demonstration för att tackla klimatutmaningar. Det är naturligt för Himmerland Boligforening att delta i denna starka, nordjyske satsning, så att vi tillsammans med goda samarbetspartners kan ge ett avgörande bidrag till det ambitiösa nationella målet att minska CO2-utsläppen, samtidigt som vi lockar till fler investeringar och skapar fler. gröna jobb, säger Ole Nielsen.

Lene Espersen, som är styrelseordförande för Green Hub Denmark, är entusiastisk över byggprojektet:

– Det är klokt att dela upp projektet i etapper, så att vi redan 2025 visar hur långt vi kan komma med känd teknik, för att sedan 2030 och 2035 visa vägen för klimatneutralt byggande via progressiv lagstiftning. Bygg är utan tvekan en av de branscher som har mest lågt hängande frukt om Danmark ska nå målet på 70 procent 2030, så det är på sin plats att Himmerland Boligforening leder vägen.