Nyheter

Trendforskaren Jorunn: ”Arkitekterna är de viktigaste drivkrafterna för gröna projekt”

Trendforskare och kundansvarig för arkitekt och design på GROHE i Norge, Jorunn Tharaldsen, forskar om drivkrafterna bakom grön innovation i byggbranschen.

– Arkitekterna gör stor skillnad, säger Tharaldsen.

Efter många år som trendanalytiker kunde Jorunn Tharaldsen nyligen kvalificera sig som trendforskare efter att ha genomfört trendsociologiska studier i Danmark.

– Att ta på sig rollen som forskare kändes väldigt stort, och det är mycket ansvar inblandat. Att vara trendforskare handlar om att vara alert och leta efter signaler om hur världen rör sig. Jag avkodar, analyserar och översätter trender till konkreta råd för att säkerställa företags bättre framgång, säger Tharaldsen.

Hon forskar om vad som kommer att trigga, och vilka som kommer att vara viktiga acceleratorer för hur vi driver framsteg inom hållbarhet i byggbranschen. Arkitekterna kommer att ha en särskilt viktig roll, enligt Jorunn.

– Arkitekterna är trendsättare inom byggbranschen. De bidrar till att påverka och jag tror att de kommer att vara den viktigaste acceleratorn för hållbarhet i gröna byggprojekt framöver. Det är något arkitekterna kan vara stolta över, samtidigt som det ligger ett stort ansvar i att sköta det på rätt sätt.

Mervärde och helhetstänk

Hållbarhet har länge varit en hjärtefråga för Tharaldsen. Samtidigt brinner hon för trender. För vissa har dessa två varit ytterligheter. Inte för Tharaldsen.

– Hållbar design handlar om att hitta vad människor faktiskt behöver. Det ska vara relevant, användbart och passa in i den övergripande trendbilden. Jag är intresserad av arkitektur och produkter som kommer att användas under lång tid och då måste de dagliga flugorna bort. Mikrotrenderna är det som stör vår konsumtion.

Trender är också ett medel till ett mål och nyckeln till framgångsrik och lönsam innovation. Enligt Tharaldsen handlar det om att tänka igenom tankebanorna, men också att utnyttja trenden på rätt sätt.

– Dessutom måste vi börja titta på om våra val ger byggnaden ett mervärde. Det handlar till exempel om vatten- och energibesparande lösningar. Designen kan vara likartad, men funktionen och sättet den är tillverkad på kan vara olika.

Få trendforskare inom VVS-branschen

Till vardags arbetar Tharaldsen som Key Account Manager för arkitekter och designers på sanitetstillverkaren GROHE. Hon menar att VVS-branschen generellt sett är ganska konservativ och hittills har trendforskare knappast använts. Nu ska hon hjälpa till att lyfta fram den viktiga platsen för de rätta trenderna, även inom VVS-branschen.

– Trender är både en möjlighet och ett hot. Det lämnar utrymme för spännande innovation, men det är samtidigt ett stort hot om man blundar för det.

Värdefullt handlar om att vara medveten om sina goda värderingar och att vilja förvalta dem på rätt sätt. Det är viktigt som individ, företag och bransch.

– Vi ser ett förväntat ansvar från både producent och konsument. Alla måste ta ansvar. Producenterna ska vara transparenta och ha ansvar och ärlighet som grund. Konsumenter bör ägna några minuter åt att fråga sig om de har hittat den optimala gröna lösningen.

Trender framåt

Den fräscha trendforskaren har många tankar om trenderna framåt, men det finns några som hon tror kommer att vara extra viktiga, sett i en större bild.

– Vi lever i en tid fylld av kriser. Sedan går vi från idealism till materialism. Vi går från att tänka långsiktigt till kortsiktigt och från att rädda världen till att rädda oss själva. Vi gör inte de stora investeringarna hemma, som vi gjorde under pandemin. Den har ersatts av krig och inflation – vilket får oss att ändra fokus igen. Vi är nu mer oroade över ekonomin än miljön, som var i fokus innan pandemin. Nu ligger fokus på att göra det säkrare, mysigare och funktionellt. Med detta är taktiliteten, det nära och verkliga tillbaka. Du ska kunna känna produkten med ögonen.