Nyheter

Branschens mest hållbara varumärke 2023

Efter ytterligare ett år med fokus på digital inkludering, bättre uppkoppling och ökad trygghet står det klart att Telia uppfattas som det mest hållbara varumärket i branschen, nu 13 år i rad. Det enligt svenska konsumenter i Europas största studie Sustainable Brand Index™ 2023.

Som ledande aktör spelar Telia en central roll i det uppkopplade livet, och genom att leverera bättre nät och bättre upplevelser vill vi skapa en hållbar vardag för människor, företag och samhället i stort. De förutsättningarna skapas genom att fortsätta digitalisera, inkludera och tänka nytt.

– Förra året var fortsatt turbulent på många vis och det kom med ett förstärkt behov i samhället av ökad trygghet på nätet och digital inkludering. Det gläder mig att vi redan hade många hållbara initiativ på plats för att underlätta dessa behov. Efter pandemin kunde vi återaktivera vårt prisbelönta Digital Senior och lansera Digital i Sverige, ett helt nytt initiativ i syfte att hjälpa nyanlända. Vi lanserade också Trygghetspaketet, ett heltäckande skydd på nätet för hela familjen. Det här resultatet känns som ett ärofyllt kvitto på att vi satsar på rätt områden, säger Anders Olsson, VD Telia Sverige.

För att bidra till bättre uppkopplade samhällen och bättre digitala liv är Telias hållbarhetsagenda integrerad i Telias strategi och verksamhet. Nedan är några fokusområden och exempel från 2022:

Klimat, cirkularitet och resan till noll

För att hantera klimatkrisen antog Telia 2019 två ambitiösa miljömål: noll koldioxidutsläpp i hela värdekedjan och noll avfall till 2030. Det är kärnan i vårt miljöarbete och innebär bland annat miljöcertifierade, energieffektiva och klimatneutrala nät.

Digital inkludering, Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter och Mångfald

För att uppnå en rättvis och socialt hållbar framtid är det viktigt att ingen lämnas utanför, därför har vi fyra inkluderingsinitiativ: Digital Senior, Digital förälder, Digital företagare och nylanserade Digital i Sverige. Vi har nått cirka 1 miljon personer med våra initiativ sedan 2021.

Säkerhet och integritet

Säkerhet är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Därför jobbar vi för de mest tillförlitliga och säkra näten och för en tryggare tillvaro för våra kunder när de är uppkopplade. Det genom att modernisera våra nät, skapa och erbjuda olika säkerhetslösningar och öka allmänhetens kunskap.

Läs mer om Telias hållbarhetsarbete:

klicka här.

Här kan du ta del av Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Sustainable Brand Index

Europas största varumärkesstudie om hållbarhet, som baserar sig på i vilken utsträckning som konsumenter kopplar samman hållbarhetsarbete med varumärke. Varumärken väljs ut oberoende och årligen inom en mängd olika branscher, baserat på marknadsandelar, omsättning och allmän varumärkeskännedom. Syftet med dessa kriterier är att skapa ett urval som speglar de varumärken som konsumenterna möter i sin vardag.