Nyheter

Hållbarhetsfokus på Renoveringsdagarna 2023

Välkommen till en tvådagars konferens där vi tar ett helhetsgrepp på renoveringsbehovet i fastighetsbranschen. Här får du ta del av metoder och en redogörelse kring pågående och lyckade projekt. Inte minst hur du kan jobba med hållbarhet och cirkulärt tänkande. Du kommer också kunna mingla i pauser och knyta nya värdefulla branschkontakter!

Hur genomför vi hållbara renoveringar eller ombyggnader med ett helhetsperspektiv för alla steg i en effektiv process med metoder och rutiner? Hur knyter vi samman teknik, miljö, ekonomi och sociala värden till en rimlig kostnad.

31 maj | HÅLLBARHETSDAGEN

Hur skapar vi ett klimatneutralt fastighetsbestånd i samband med renovering och ombyggnad? #Certifiering #Klimatsmart #Hållbarhet #Återbruk #ESG #Taxonomi #Klimatberäkning #Byggvarubedömning

1 juni | PROJEKT- OCH TEKNIKDAGEN

Med vägledning av experter och med utgångspunkt från lyckade CASE belyses bästa metoderna för energifrågor, upphandling och projekt. #BEBO #BELOK #FEBY #klimatsmart #Innemiljö #EnergieffektiviseringMöt sommaren med oss. Boka in den 31 maj -1 juni på Bonnier Conference Center i Stockholm.

MEDVERKANDE TALARE

Bengt Wånggren, tidigare VD SGBC

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt Boverket

Ivana Kildsgaard, Hållbarhetschef på Tengbom

Mikael Mangold, Forskare på RISE

Lotta Werner Flyborg, VD på SGBC

Nickie Excellie, Hållbarhetschef på Alecta Fastigheter

Åsa Thrysin, Projektledare på IVL

Emilie Larsson, Projektchef, Fabege

Anna Denell, Hållbarhetschef på Vasakronan

Åsa Wahlström, från CIT Renergy Management

Sofia Lagerblad, Chef Affärsutveckling, Stena Fastigheter

Peter Bennich, Senior rådgivare, Energimyndigheten

Sofia Meurk, Specialist på renovering

Anders Björling, Teknisk Chef, Castellum

Per Levin, Energispecialist, PE Teknik

Martin Skoglund, Energiansvarig, Vidingehem

Talare meddelas senare, Byggvarubedömningen

FAKTA | RENOVERINGSDAGARNA 2023 / KONFERENS OCH UTSTÄLLNING:

När: 31 maj – 1 juni, 08.00-17.00

Plats: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

Pris: 3.995 kr per person, för en av dagarna och 6.995 kr för båda dagarna vid bokning senast 27 mars. Moms tillkommer.

Grupprabatt: Anmäl fyra eller fler så lämnar vi 20 procent rabatt på ordinarie pris.

Medverka som utställare:

https://www.realstad.se/renove…