Nyheter

Atos: Supplier Engagement Leader av CDP för fjärde året i rad

Den globala ledaren inom digital transformation – Atos – har uppmärksammats för fjärde året i rad på CDP:s prestigefyllda Supplier Engagement Rating Leaderboard och har därmed uppmärksammats av CDP för sitt arbete med att engagera leverantörer för att minska utsläppen, minska miljörisker och gemensamt tackla klimatförändringarna.

Endast de översta 8 % av företagen som avslöjade information för hela klimatenkäten fick en plats på CDP Supplier Engagement Leaderboard.

Utvärderingen av CDP Supplier Engagement kompletterar CDP-resultaten som publicerades i december 2022, där Atos säkrade en plats på CDP:s A List för att hantera klimatförändringar. CDP:s årliga miljöavslöjande och betygsprocess är allmänt erkänd som guldstandarden för företagens miljötransparens.

Atos Procurements mål är att ha så mycket av sina utgifter som möjligt hos hållbara och miljövänliga leverantörer, och syftar därför till att arbeta med leverantörer som bedöms av EcoVadis. År 2022 täcktes 70 % av Atos Groups totala utgifter av sådana leverantörer. Atos använder också en intern mognadsbedömning för att förstå leverantörernas mognad ur ett avkolningsperspektiv.

För de leverantörer som inte har ett tillräckligt koldioxidreduktionsprogram på plats, arbetar Atos för att stödja dem på deras resa för att minska koldioxidutsläppen. Atos-leverantörer kan visa sitt engagemang för att bekämpa klimatförändringarna genom att underteckna en dedikerad avtalsklausul med Atos, från vilken de förbinder sig att börja mäta och rapportera sina utsläpp och förbinda sig till ett globalt erkänt klimatförändringsrelaterat mål. Atos samlar också in faktiska utsläppsdata från sina leverantörer för att beräkna sina egna scope 3-utsläpp.

Dessutom har Atos självt mottagit ett EcoVadis Platinum Award för sina prestationer inom Corporate Social Responsibility (CSR), vilket bekräftar sin position bland de 1 % bästa företagen som bedömts av EcoVadis i dess bransch (datorprogrammering, konsulttjänster och relaterade aktiviteter). EcoVadis utvärderar i fyra kategorier: Miljö, Arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Atos har uppnått utmärkta resultat i alla fyra kategorierna, särskilt inom miljö.

Atos engagemang förstärks också av kundens DLA (Decarbonization Level Agreements). För de kunder för vilka det tillhandahåller digitala infrastrukturtjänster (som moln eller digital arbetsplats), åtar sig Atos att minska koldioxidutsläppen som är mätbara och granskningsbara av tredje part. Om Atos inte levererar de överenskomna utsläppsminskningarna, kompenserar det de återstående utsläppen med verifierade koldioxidkrediter.

Om Atos:

Atos är en global ledare inom digital transformation med 111 000 anställda och en årlig omsättning på ca. 11 miljarder euro. Europeisk nummer ett inom cybersäkerhet, moln och högpresterande datoranvändning, koncernen tillhandahåller skräddarsydda end-to-end-lösningar för alla industrier i 69 länder. Atos är en pionjär inom dekarboniseringstjänster och produkter, och har förbundit sig till en säker och koldioxidfri digital för sina kunder. Atos är ett SE (Societas Europaea), noterat på Euronext Paris.

Syftet med Atos är att hjälpa till att utforma framtiden för informationsutrymmet. Dess expertis och tjänster stödjer utvecklingen av kunskap, utbildning och forskning i ett mångkulturellt synsätt och bidrar till utvecklingen av vetenskaplig och teknisk excellens. Över hela världen gör koncernen det möjligt för sina kunder och anställda, och medlemmar av samhällen i stort att leva, arbeta och utvecklas på ett hållbart sätt, i ett säkert och säkert informationsutrymme.

Bild: Gerd Altmann