Nyheter

Camfil vinner Stora Inneklimatpriset för utvecklingen av nästa generations Hi-Flo påsfilter

Juryns motivering: ”Till vinnare av 2022 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Camfil Svenska AB för utvecklingen av nästa generations Hi-Flo påsfilter. Filtret är ett exempel på en produkt som bidrar till att skydda människor från potentiellt hälsoskadliga luftburna partiklar – en typ av luftförorening vars koncentration utomhus allt för ofta når över gällande riktvärden. Produkten har förutsättningar att bidra till god luftkvalitet inomhus samtidigt som användningen av elenergi för fläktdrift begränsas.”

Läs mer om priset och utdelningen:

här.

Mer om nästa generations Hi-Flo påsfilter:

Med ständigt innovationstänk, avancerad vetenskap och högteknologisk utrustning har Camfil utvecklat nästa generations hållbara högpresterande luftfilter. Fastighetsägare står inför dramatiska ökningar av energikostnader samt har krav på sig att agera allt mer hållbart. Den nya Hi-flo uppgraderingen stödjer båda dessa nyckelaspekter.

Hi-Flo har energiprestanda på upp till A+, vilket ett den högsta och bästa energigraderingen ett filter kan tilldelas. Det Camfil anser vara unikt är dock inte energigraderingen i sin enkelhet utan snarare kombinationen av att även ha en stabil verkningsgrad och prestanda över tid. Hi-Flo är P-märkt enligt RISE Research Institutes of Sweden, vilket innebär att filtret har mycket goda långtidsegenskaper och visar stabil effektivitet över tid i verklig driftsmiljö.

Emmy Koivisto Marknadschef, Camfil Svenska AB var på plats på Fastighetsmässan i Kista och tog emot priset:

– Vi på Camfil är jätteglada att vinna detta pris, ett pris som står både för innovation och hållbar utveckling, vilket har varit ett stort fokus för Camfil från start. Vi är väldigt stolta över Hi-Flo och den senaste produktutvecklingen som verkligen hjälper fastighetsägare att spara energi, samtidigt som de investerar i hälsosam inomhusluft.

Med nästa generations Hi-Flo påsfilter gör Camfil det möjligt för kunderna att investera i sin fastighet ur flera aspekter med en så enkel åtgärd som att byta filter. När energifrågan tar allt mer fokus är det oerhört viktigt att energibesparingar inte görs till bekostnad av människors hälsa – Hi-Flo påsfilter är speciellt framtagen för att sänka användarens energiförbrukning utan att kompromissa med filtrets effektivitet. Camfil redogör även för produktens miljöpåverkan med EPD:er (miljövarudeklarationer) en transparent detaljerad redogörelse av produktens hela livscykel.

Mer information om nästa generations Hi-Flo påsfilter hittar du här.