Nyheter

Danska Tetris ingår ett nytt avtal för 161 nya kök med lågt CO2-avtryck för nya bostadsområden

Den danska Fastighetsutvecklaren Tetris A/S och möbeltillverkaren Stykka har ingått avtal om design och leverans av skräddarsydda möbler och kök till 161 nya hyresbostäder.

Bostäderna ingår i Tetris populära bostadskoncept Agorahaverne, som är DGNB Gold-certifierade bostadsgemenskaper för vuxna 50+ som vill ha ett aktivt liv och mer gemenskap i vardagen.

– Stykkas fokus på hållbarhet, hållbarhet och bra material passar perfekt in i vårt koncept. Därför var det också ett naturligt val för oss, för vår nästa etapp av Agora-trädgårdarna, säger Michael Krolykke, avdelningschef på Tetris.

I dagsläget finns det inget lagkrav på att ta hänsyn till fast inventarier som en del av byggnaders klimatpåverkan, men vi har ändå valt att gå över till Stykkas inventarier utifrån en önskan om att bygga mer grönt. Ett val som på sikt utgör en bra investering och en konkurrensfördel.

Mer hållbarhet ger konkurrensfördelar på lång sikt

Tetris har satt ribban högt med sitt senaste skott på bostadssamhällen, där en ambitiös strategi för mer social hållbarhet och biologisk mångfald i den 1 000 kvadratmeter stora atriumträdgården står i centrum. ”Målet är att CO2-avtrycket för byggnaderna ska nå i snitt 5,0 kg CO2 ÄEV/M2/år 2023. Det är ett avsevärt avstånd under byggreglernas nyligen satta gräns på 12,0 kg CO2. Och vi är redan nära på målet.

– De nuvarande LCA-reglerna kräver inte erkännande av anläggningstillgångar. När vi har valt att ta ett extra steg och fokusera på tillgångar är det för att vi anser att det är rätt sak att göra. Tillgångar ska och kommer att bli en del av byggreglernas krav och om vi ska behålla vår ledande position på marknaden inom mer hållbart byggande måste vi ligga i framkant av utvecklingen och inte vänta på att lagstiftarna ska ta fram regelverk, fortsätter Michael Krolykke

– I genomsnitt håller ett kök bara 11 år och byts ut många gånger under en byggnads livslängd. Det är både kostsamt för ägaren och resurskrävande för planeten. Stykkas inventarier är byggda för att vara lätta att använda och underhålla, och produkternas livslängd förlängs avsevärt när vi reparerar istället för att byta ut. Driftkostnaderna hålls också låga samtidigt som klimatpåverkan minimeras, säger Mikkel Kimmer Jørgensen, försäljningschef .

Bo mindre, lev större

Förutom hållbara lösningar inom byggandet är ökad livskvalitet och social hållbarhet för invånarna en gemensam nämnare för Stykka och Tetris. De specialdesignade och optimerade sängmöbeln med inbyggt förvaringsutrymme ger ett bättre utrymmesutnyttjande i bostäderna.

– Samhället är en samlingspunkt i Agoraträdgårdarna. Genom att optimera utrymmet i de enskilda bostäderna kan vi lägga ännu mer kraft och kvadratmeter på den stora gröna atriumträdgården som skapar en ram för samvaro och ett gott socialt liv med dina grannar i våra bostadsområden, avslutar Michael Krolykke, avdelningschef på Tetris.

Fakta:

Agora-trädgårdarna är en ny version av skalbara bostadssamhällen som Tetris rullar ut över hela landet. Konceptet har utvecklats i samarbete med antropologer, arkitekter och experter inom samhällsdesign för att skapa den bästa insatsen för ett modernt bostadssamhälle. Agoraträdgårdar är i drift i Slagelse, Næstved, Odense och fler är på väg i Holbæk, Helsinge, Hillerød och Kolding.

Tetris implementerar Stykka-armaturer i två nya Agora-trädgårdar, som fått namnen Christianhaven och Roberthaven, och som byggs i Holbæk respektive Helsinge med inflyttning i början av 2024.