Nyheter

Debatt: ”Vi uppmanar regeringen att anta en vattenstrategi som rustar landet för både samtidens och framtidens utmaningar”

”Både människor och natur står inför flera kriser. Politisk instabilitet, klimatkris, epidemier, ett svårt ekonomiskt läge, förlust av biologisk mångfald och kollapsade ekosystem är några av dem. De påverkar människors hälsa, ekonomi, jämställdhet och livsmedelsförsörjning negativt. Vatten bidrar med lösningar inom alla dessa områden.”

Det skriver Anna Nilsdotter, generalsekreterare för Wateraid Sverige, Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Karina Barquet, senior forskare, teamledare för Vatten kust och hav på Stockholm Environment Institute, Lan Wang-Erlandsson, forskare i global hydrologi och vattenresiliens, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet och Pär Dalhielm,VD för Svenskt Vatten i en debattartikel i Sydsvenskan:

”I veckan äger UN 2023 Water Conference rum i New York. Det är första gången på 50 år som världens ledare samlas på ett FN-toppmöte om vattenfrågor.”

”Den svenska regeringen har nu ett gyllene tillfälle att presentera tydliga åtaganden för hur landets vattenresurser ska säkras.”

”Sverige saknar en strategi för hur samhällen och ekosystem ska ha säker tillgång till vatten – långsiktigt och i kristider.”

Läs hela debattartikeln här:

www.sydsvenskan.se

Foto: Wolfgang Heubeck