Nyheter

1KOMMA5° köper polykisel från WACKER för att leverera hållbara solcellsmoduler till mer än 25 000 villor per år

Cleantech-startupen 1KOMMA5° har tecknat ett avtal om leverans av polykisel (högraffinerat kisel), med den Münchenbaserade kemikoncernen WACKER. Polykisel, som har mycket hög renhet, är den grundläggande råvaran för solcellsmoduler. En viktig utmaning för solcellsindustrin är att säkerställa en hållbar solcellsproduktion avseende miljö- och arbetsförhållanden.

De två företagen har kommit överens om att inte avslöja detaljerna i leveransavtalet.

– Genom att använda polykisel, den viktigaste råvaran i produktion av solcellspaneler, gör vi våra leveranskedjor ännu säkrare och renare, förklarar Jannik Schall, Chief Product Officer för 1KOMMA5°. Med vår egenutvecklade 1KOMMA5°-modul påverkar vi alltså inte bara tekniken direkt, utan uppfyller också den högsta standarden för kvalitet och klimatvänlighet. Genom att använda polykisel från WACKER kan koldioxidutsläppen reduceras med mer än 50 procent i värdekedjan jämfört med kommersiellt tillgängliga råvaror från Asien. Det avtal som undertecknats mellan 1KOMMA5° och WACKER omfattar tillräckligt med material för att tillverka solcellsmoduler för över 25 000 enfamiljshus per år.

1KOMMA5° kommer därmed att bli en egen leverantör av solcellsmoduler.

Enligt företaget förbereds för närvarande en egen produktionsanläggning för moduler i Tyskland. Detta för att på lång sikt göra alla delar av värdekedjan hållbara och för att skydda leveranskedjan mot geopolitiska risker. WACKER:s polysilikon kommer att bearbetas till högeffektiva solcellsmoduler för 1KOMMA5° och användas av kunder i hela Europa och Australien.

I slutet av 2022 introducerade 1KOMMA5° den 415-watts Full Black-modulen med den senaste TopCon-tekniken och meddelade att den skulle lanseras på marknaden 2023. En 25-årig produktgaranti samt en 30-årig prestandagaranti understryker påståendet om att använda hållbara produkter.

– 1KOMMA5°s kunder kan producera el på sitt eget tak från 7 cent per kWh med vår solcellsmodul – vi garanterar detta under de kommande 25 åren, tillägger Philipp Schröder, global VD för 1KOMMA5°. Samtidigt satsar vi konsekvent varje euro som vi tjänar på att göra alla våra produkter klimatneutrala.