Nyheter

Fasadglas bildar nytt affärsområde – Ökat fokus på hållbarhetserbjudande

Fasadglas lanserar ett nytt affärsområde bARK – Click and Build. Satsningen innebär ett ökat fokus på företagets hållbarhetserbjudande och kommer att ge fler aktörer tillgång till den patenterade tekniken för träfasader. I samband med detta rekryteras Shaho Balbas till rollen som försäljningsansvarig för det nya området.

Hållbarhet är viktigare än någonsin, och byggbranschen är inget undantag. Byggbranschen står idag för en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av växthusgaser. Genom satsningen på bARK vill Fasadglas bidra till att minska byggnadens totala CO2-avtryck.

– Hållbarhet och innovation är nödvändigt för att skapa en långsiktig tillväxt och vår vision är att vara den mest klimatpositiva aktören i branschen 2025. Fasadglas även har antagit Färdplan 2045 och det innebär att vårt mål är att ha netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2045, berättar Jan Lindholm, VD Fasadglas.

En viktig del av omställningen är just satsningen på träfasader. Under föregående år investerade Fasadglas i en ny produktionsanläggning i Hultsfred och har idag störst tillverkningskapacitet i Norden för fasadsystem i trä.

– Intresset för trä som material i både stomme och fasad har ökat lavinartat. Att använda trä i fasaden ger stora miljövinster. Det ger ett lågt CO2-avtryck samtidigt som systemet ger ett bra U-värde, berättar Lars Bengtsson, Projekt- och utvecklingschef, Fasadglas.

bARK – Click and Build

Genom det nya affärsområdet ska man fokusera på ett nytt segment på marknaden och därigenom ge fler aktörer tillgång till den patenterade tekniken. Systemet kommer att erbjudas till återförsäljare – det innebär kunden kan beställa en fasad som byggsats direkt från fabriken. Målgruppen är främst glasmästerier, mindre fasadentreprenörer och byggare i Norden.

Med hjälp av ett webbaserat projekteringsverktyg kommer kunden själv ska kunna rita upp sin fasad och beställa direkt via nätet.

Beställningen, den färdiga byggsatsen, levereras sedan som platt paket till kund färdig för montage.

– Det är oerhört kul att vara en del av den här stora satsningen – bemötandet från kunder har övertygat mig om att bARK träfasader är helt rätt i tiden. Att representera ett företag och en produkt som gör skillnad för vår miljö och kommande generationer är otroligt inspirerande, Shaho Balbas, försäljningschef för det nya affärsområdet.