Nyheter

Första svenska börsbolaget att få sitt hållbarhetsarbete verifierat

– Eftersom hållbarhet är ett av våra värdeord, är ISO26000-verifieringen väldigt viktig för oss på Svenska Aerogel. Verifieringen visar att vårt långsiktiga, systematiska arbete med hållbarhetsfrågor bär frukt. Dessutom är vi stolta över att vara det första svenska börsbolaget att bli verifierat, säger Tor Einar Norbakk, vd på Svenska Aerogel.

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene®. Deras affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Genom att addera Quartzene blir slutprodukterna effektivare genom att minska mängden material, minska vikten, ersätta plast och spara energi. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartnern med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Transparenta mot sina intressenter

Svenska Aerogel har sitt huvudkontor i Gävle och har utvecklats från forskning, via start-up, och skalas nu upp för stora industriella beställningar. Hållbarhet har varit den främsta drivkraften och är ett kärnvärde som har varit med ifrån start. Detta ställer höga krav på att hela organisationen ständigt utvecklar och förbättrar sitt arbete inom de tre dimensionerna av hållbarhet; den sociala, miljömässiga och ekonomiska.

– Våra investerare, anställda, kunder och myndigheter ska kunna lita på vårt hållbarhetsarbete, och genom ISO26000 verifieringen och den tillhörande egendeklarationen blir vi ännu mer transparenta mot alla dessa intressenter, säger Tor Einar Norbakk.

Affärskritisk konkurrensfördel

Verifieringen har utfärdats av VERIFY Agency som är ackrediterade av SWEDAC, Sveriges nationella ackrediteringsorgan. VERIFY Agency är först i världen med att kunna erbjuda verifieringar av företags påståenden. Exempel på påståenden kan vara egendeklarationer och olika typer av rapporter.

– Allt fler företag hamnar i blåsväder och fälls för greenwashing samtidigt som kraven på hållbarhetsrapportering ökar. Att kunna påvisa sin trovärdighet genom att verifiera sitt företags påståenden och hållbarhetsarbete har därför blivit en affärskritisk konkurrensfördel, berättar Eva Vati, vd och beslutsfattare på VERIFY Agency.

Förberedande inför nya EU-lagstiftningen

ISO26000 och dess egendeklaration uppfyller svenskt lagkrav om hållbarhetsrapportering. Detta är VERIFY Agencys första verifieringsprogram vilket även kopplar till GRI och andra ISO standarder. ISO26000 är även kompatibel med det nya EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som träder i kraft nästa år, där rapportering och verifiering av företags hållbarhetsarbete kommer att vara ett krav.

– Som det första svenska börsnoterade företaget att bli verifierat visar Svenska Aerogel vägen mot ett mer transparent och tillitsfullt samhälle. De är även genom ISO26000 verifieringen väl förberedda inför den kommande CSRD lagstiftningen eftersom de redan har processerna och ett verifierbart hållbarhetsarbete på plats, avslutar Eva.

På bilden: Medarbetarna Tom, Emelie och Joakim på Svenska Aerogels med företags tre fokusmål