Nyheter

Debatt: ”För att mångfalden ska komma till uttryck i stadsutvecklingen behöver fler röster och perspektiv komma till tals”

”Arkitekturen ska bli ett verktyg som hjälper oss att bygga staden tillsammans, som gör den hållbar på lång sikt, och som skapar ett kulturarv som kommande generationer kan vara stolta över.”

Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande Malmö kommunstyrelse, Roko Kursar (L), vice ordförande Malmö kommunstyrelse och Stefana Hoti (MP), stadsbyggnadskommunalråd i en debattartikel i Sydsvenskan:

”På senare tid har en debatt om så kallad modern kontra klassisk arkitektur tagit fart i Sverige. För oss handlar arkitektur om mycket mer än en ofta förenklad bild av stilen på huskropparna och subjektiva samt ibland skiftande skönhetsbedömningar. Det handlar om hur vi bygger ett gott samhälle med kvalitet i den fysiska miljön för alla, oavsett var du bor, genom att jobba såväl i husen som mellan huskropparna. Det handlar om att utveckla en hållbar stad med mer grönska, mindre buller och lägre klimatpåverkan. Det handlar om att skapa en stad där vi bryter fysiska, segregerande barriärer och skapar möten, så att vi Malmöbor kan tala med varandra istället för om varandra.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2023-03-26/for-att-mangfalden-ska-komma-till-uttryck-i-stadsutvecklingen-behover-fler-roster-och-perspektiv-komma-till-tals