Nyheter

Hållbarhetsplanerna som pushar Sveafastigheter framåt

Sveafastigheters ambitiösa hållbarhetsplaner ligger fast, trots prövande läge i branschen. Två hållbarhetsplaner är integrerade i kärnverksamheten – en klimatfärdplan och en plan för socialt värdeskapande. Planerna togs fram under 2022 och har konkreta mål och åtgärder som följs upp och utvecklas.   

Sveafastigheter utvecklar, bygger och förvaltar bostäder i Mälardalen med ett starkt hållbarhetsfokus. Företaget har 1 626 lägenheter i förvaltning, 1 270 i produktion och över 5 000 i tidigt skede. Till det växande bostadsbeståndet finns två konkreta hållbarhetsplaner integrerade i kärnverksamheten.

– Under året har vi strukturerat upp vårt hållbarhetsarbete och har tydliga handlingsplaner med årsmål och ansvarsfördelning. Alla medarbetare är involverade, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter. 

Största delen av Sveafastigheters klimatpåverkan kommer från byggnationsdelen. Därför läggs ett stort fokus på att med flertal åtgärder minska utsläppen från byggnationerna projekt för projekt. Senast 2030 ska Sveafastigheter byggstarta projekt som beräknas släppa ut max 216 kg CO2e per kvm ljus BTA, och därifrån klimatkompensera för de utsläpp som inte går att undvika. Målet ligger i linje med HS30 (Hållbart Stockholm 2030) som Sveafastigheter var med och initierade 2021.

– Det är en kraft och trygghet i att veta att vi är flera bostadsaktörer i HS30 som tillsammans arbetar för att snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch, både klimatmässigt och socialt, säger Viktor Mandel. 

Sveafastigheters arbete med socialt värdeskapande har den övergripande visionen att alla ska ha tillgång till ett tryggt och bra boende oavsett socioekonomisk bakgrund, tid i Sverige, ålder, kön eller läggning. Arbetet tar utgångspunkt ur boendet och de boende och sträcker sig utanför husväggarna.

– Vi på Sveafastigheter har identifierat mätpunkter för socialt värdeskapande som speglar vår kärnverksamhet. Med vår övergripande vision, plan för social hållbarhet och mätpunkterna har vi en stabil struktur att arbeta vidare med, följa upp och utveckla, säger Rebecca Rubin, chef Social hållbarhet och affärsutvecklare, Sveafastigheter. 

De två hållbarhetsplanerna finns att ta del av i Sveafastigheters hållbarhetsredovisning för 2022.

– Våra hållbarhetsplaner ligger fast trots en orolig omvärld. Vårt 2030-klimatmål kan till och med komma att nås tidigare, säger Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter.