Nyheter

Efficient Load Out: Pilotprojektet för att spåra och återanvända material lokalt

Målet: En fossilfri entreprenad. Tillvägagångssätt: Framtidens maskiner och en digital tjänst för optimering av lastning och masstransporter. Som en del i Sveriges största testbädd i stadsmiljö utvärderar Skanska och Stockholms stad Efficient Load Out.

Sven Brodin på Exploateringskontoret:

– I framtiden måste vi kunna spåra och återanvända materialet lokalt. Vi ser det här som ett pilotprojekt för hela staden.

För att driva på utvecklingen av fossilfria entreprenader genomför Stockholm stad ett projekt på Slakthusområdet tillsammans med samverkansentreprenören Skanska. Exploateringskontoret står för genomförandet av projektet, och nu utvärderas Efficient Load Out utifrån bland annat transportoptimering, minskad administration, transparens och användarvänlighet.

”Hela Sverige står inför samma utmaning”

Sven Brodin är senior Byggprojektledare på Exploateringskontoret och Avdelningen för Byggprojektledning och Upphandling.

– Med den här tjänsten kan vi optimera masstransporterna som är kopplade till utlastningsprojekt och med hjälp av datan vi får ut kan vi dessutom beräkna CO2-utsläppet. Transporterna minskar och man kan återvinna material både i projektet och inom staden, säger han.

– Stockholm stads arbete med att utveckla miljödokument sker i löpande samarbete med Trafikverket, Malmö och Göteborg. När NCC på Västlänken E02 i Göteborg kunde visa att de minskat sina transporter med ca 11 % eller 1600 lastbilstransporter på ett år med Efficient Load Out valde vi att testa det även för Stockholms stad – och på Slakthusområdet fanns möjligheten, säger Sven Brodin.

96 000 ton jord ska mellanlagras i högar för provtagning innan den går till deponi eller återanvänds på platsen. Stockholm stad har ställt krav på att 60 % av dessa jordmassor ska återanvändas och i nuläget har man slagit målsättningen med hästlängder: Nästan 90 % av de uppgrävda massorna har återvänts.

Lisa Kroon är projektchef på Skanska:

– Att gräva i mark som kan vara förorenad, det står Stockholms stad, alla kranskommuner och hela Sverige inför, så någon typ av uppföljningsverktyg måste man ha. ELO är inte det enda systemet på marknaden men vi är nöjda och det funkar superbra.

Skanska söker sig aktivt till innovativa och lite komplexa projekt, och då är användarvänligheten avgörande, menar Lisa Kroon.

– Ju mer komplicerat ett projekt är – desto viktigare är det att systemet är lätt att använda och att allt registreras.

Enkelhet och minskad administration

Idag saknar de flesta grävmaskiner vågsystem och grävmaskinisterna baserar lastningen på erfarenhet. Lastbilarna vägs först på mottagningsanläggningen, och övervikt kan leda till både böter och vite. Det leder till att man tar det säkra före det osäkra och hellre kör med underlast vilket i sin tur leder till att man kör onödiga vändor. Med ELO kommer lastkvittot från mottagaren i realtid – utan ett system kan man få vänta i veckor.

Tove Flodman är Produktionsingenjör och arbetsledare på Skanska. Hon menar att administrationen minskat drastiskt med Efficient Load Out.

– Jag slipper vänta in kvitton från mottagningsanläggningen och sedan lägga massa tid på att matcha dem mot våra egna uppgifter. Nu får jag datan direkt i mobilen. Vid sjukdom kan jag enkelt ta in en ersättare, och att instruera nya maskinister tar ungefär fem minuter.

Jimmy Olausson är en av grävmaskinisterna i projektet:

– Det är en stor skillnad mot tidigare system. Det är enkelt att förstå och lätt att göra rätt. Jag får kontroll över arbetsprocessen och en bra överblick. Dessutom kan jag själv lägga till nya lastbilar och lastrutor vilket gör arbetet betydligt mer effektivt än om jag hela tiden måste gå via arbetsledaren, säger han.

Minskade transporter med lokal återvinning

På Exploateringskontoret är man medvetna om att många tittar på Stockholms stad när det gäller hållbarhet.

– Vi behöver omformulera kraven vi ställer i upphandlingarna, och samtidigt måste vi bidra till standardisering så att entreprenörer och underentreprenörer har goda förutsättningar att leva upp till kraven, säger Sven Brodin.

Projektchef Genomförande för Norra Djurgårdsstaden, Fredrik Bergman, instämmer.

– En så enkel sak som att ha en våg i grävmaskinen skulle göra att man kan nyttja tjänsten till fullo. Men även utan våg ger tjänsten full koll. Man får mätdata grafiskt och digitaliserar helanbvärdekedjan avseende transporterad mängd material. Digitala följesedlar skapar transparens och förenklar fakturahantering som annars suger tid och kraft. Det finns fler system som ger liknande information men när det gäller tydligheten står sig Efficient Load Out väldigt bra.

Byggprojektledaren vid Slakthusområdet, Fredrik Ågren:

– Det här är en stor sak både ekonomisk och klimatmässigt – och alla parter tjänar på det. Efficient Load Out skapar en struktur som ger en effektivare och säkrare hantering, säger han.

– I framtiden måste vi ha spårbarhet på materialet och återvinna lokalt i största möjliga mån. Eftersom många platser är obebyggda finns väldigt mycket markföroreningar som måste hamna på rätt ställe. Därför ser vi detta som ett pilotprojekt för hela staden, säger Sven Brodin.

Om Efficient Load Out

Efficient Load Out är en molnbaserad tjänst som ger kontroll över utlastning av massor i bygg- och anläggningsprojekt med syfte att öka både lönsamheten och hållbarheten. https://www.loadoutsolutions.com/sv

Fakta om projektet:

För att utmana byggnormer och hitta nya innovationer genomförs projektet i samarbete med bland andra Volvo CE som levererar en helt ny elgrävmaskin, Scania med en eldriven schaktbil och Sandvik som levererar en elektrifierad borrigg. Övriga maskiner kör på hydrerad vegetabilisk olja, HV0100, som sänker växthusgasutsläpp med upp till 90 %. Lastbilar och grävmaskiner som kör på drivmedlet ska ge en CO2-besparing på 1500 ton. Projektet kommer dessutom att återanvända 95 procent av massorna från området som behövs för att bygga vägarna i den nya kvarterstrukturen inom entreprenaden.

Slakthusområdet och Söderstaden

Söderstaden består av tre olika delar: Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Områdena utvecklas under olika skeden fram till 2040 men redan 2035 vill man vara navet i Södra Stockholm genom att erbjuda en sammanhållen destination med fokus på mat, kultur, nöjen och idrott. Totalt planeras för tusentals nya bostäder, arbetsplatser, handel och service.

Om Slakthusområdet och fossilfri entreprenad:

https://vaxer.stockholm/nyheter/2022/12/fossilfri-entreprenad—pilotprojekt-i-slakthusomradet/

Om Trafikverkets beslut och de nya direktiven:

https://bransch.trafikverket.se/om-oss/aktuellt-for-dig-i-branschen3/aktuellt-om-forskning-och-innovation2/2022-05/trafikverket-har-beslutat-om-digital-rapportering-for-minskad-klimatpaverkan/