Nyheter

Premiär för Norges största återvinningscentral

Avantor hoppas att Nydalen Fabrikker ska bidra till mervärde för alla invånare i Nydalen och Oslo stad. Det kommer att leda till mer liv i stadsdelen under dagen och kvällen, samt bidra till den gröna omställning vi går in i med full fart.

Till helgen öppnar Nydalen Fabrikker för allmänheten. Byggnaden rymmer det som kommer att bli Norges största återvinningscentral. På fredag ​​blir det proffsdag med flera kända profiler som klimat- och miljöminister Espen Barth Eide och Jenny Skavlan.

– Avantor startade sitt arbete i Nydalen i början av nittiotalet och det här var då ett industriområde. Nu har Nydalen blivit ett modernt stadsdelscentrum med kontor, lägenheter och parker. Med Nydalen Fabrikker kommer vi återigen att återindustrialisera, för en mer hållbar framtid, säger Øystein Thorup, vd för Avantor.

Anne Dubrau är fabrikschef för återvinningsfabriken.

– Om norsk industri och handel ska vara konkurrenskraftig i framtiden måste vi ta steg för att anpassa oss. Det kräver en återindustrialisering av Norge – och den resan börjar vi i Nydalen Fabrikker, säger Dubrau.

Fakta:

Nydalens fabriker blir Norges största återvinningsfabrik.

Avantor äger byggnaden som Nydalen Fabrikker använder. Tidigare var detta fabriken ”Fiskars”.

Anne Dubrau äger Nydalens fabrik tillsammans med Randi Kvissel Haugen och Guri Hummelsund.

McKinsey pekar ut cirkulär ekonomi som en av de tio viktigaste framtidsbranscherna i Norge. I en rapport har de uppskattat potentialen för nytt värdeskapande till 46 miljarder NOK. Enligt analysen kan den cirkulära ekonomin skapa 14 000 nya jobb i Norge år 2030.

McKinsey lyfter fram nya ekosystem för underhåll, delning och återvinning, bättre utnyttjande och återanvändning av material som ett viktigt område.