Nyheter

Beteendepraktikan – 55 förslag för att nå 2030-målet

Hur ska regeringen nå 2030-målet? 2030-sekretariatet lanserar Beteendepraktikan med 55 konkreta förslag på hur utsläppen från transporter kan minskas genom förändrade transport- och resvanor. 

Regeringen har tydligt markerat att 2030-målet står fast, med brett stöd från såväl nuvarande som föregående regering och sju av riksdagens åtta partier. 2030-målet har också starkt stöd från näringslivet, kommunerna och civilsamhället.

Trots denna breda sammanslutning pekar den nya regeringens första halvår mot ökade utsläpp. Med avskaffad premie för el- och gasbilar, sänkt skatt på fossila drivmedel, halverat stöd till tunga klimatfordon och förslag på sänkt reduktionsplikt riskerar Sverige att missa målet till 2030.

2030-sekretariatet lanserar därför Beteendepraktikan, med 55 konkreta förslag för minskade utsläpp från transportsektorn genom förändrade transport- och resvanor. De 55 förslagen har tagits fram i samråd med en branschöverskridande representation från svenskt näringsliv och består av konkreta insatser med effekt i närtid. Alla genomförbara inom rådande mandatperiod. De flesta är redan utredda, är billiga eller direkt lönsamma och har en rad positiva sidoeffekter.