Nyheter

Hur man sparar energi med ett balkongkraftverk

Sedan mars har man dragit nytt av den elprisbromsen  i Tyskland. Men det finns system med vilka man kan generera el ekologiskt och samtidigt spara hållbart. Oavsett om en solcellsanläggning på taket eller ett balkongkraftverk, som namnet antyder, på balkongen: fördelen med ett balkongkraftverk är uppenbar.

Det är ett litet solcellssystem som även lämpar sig för lägenheter.

Vad är ett balkongkraftverk?

Ett balkongkraftverk är ett litet solcellssystem på balkongen, som likt en solcellsanläggning genererar energi från solens strålar. Denna kraftstation består av fyra delar: solpaneler, växelriktare, kontaktdon och fäste. Som regel installeras en eller två solcellsmoduler, eftersom den maximala effekten är begränsad till 600 watt.

Är balkongsolsystem vettigt?

En solcellsanläggning på balkongen täcker bevisligen 20 procent av grundbehovet och betalar sig själv efter cirka fem år. Anskaffningskostnaderna beror på den totala prestandan och varierar mellan 300 och 1 000 euro. Dessutom behöver du för närvarande inte betala moms för ett solcellssystem.

Subventioneras balkongkraftverk av staten?

För närvarande finns ingen rikstäckande finansiering i Tyskland för balkongkraftverk. Men 60 procent av delstaterna främjar redan balkongkraftverk. Finansieringen beror på regionen, modulerna och det övergripande resultatet. Du kan få ett bidrag på mellan 50 och 500 euro. Hyreslägenheter kan även installera ett balkongkraftverk med ägarens medgivande.