Nyheter

De konstruerar Preems produktionsanläggning för gröna bränslen

Preem bygger om Synsat-anläggningen i Lysekil för storskalig produktion av drivmedel från förnybara råvaror. COWI har fått i uppdrag att ansvara för konstruktionen av en central del av den nya anläggningen.

Den nya Synsat-anläggningen i Lysekil beräknas leda till att koldioxidutsläppen i användarledet, alltså från fordon ute i trafiken, kan minskas med upp till 1,7 miljoner ton per år. Men det finns utmaningar på vägen. Förnybar råvara (till exempel tallolja, rapsolja och återvunnen frityrolja) innehåller mer syre än fossila råvaror. Detta syre måste avlägsnas genom att stora mängder vätgas tillsätts och binder syret. COWI ska ansvara för att konstruera, projektera och projektleda bygget av den delen av processen.

COWI har levererat konsulttjänster till Preem i över 20 år och arbetet med Synsat-projektet är det enskilt största uppdraget som COWI haft för Preem i Lysekil.

– Vi är redo att ta det här ansvaret tillsammans med Preem och bidra till deras viktiga omställning. Vi har kompetensen som krävs inom COWI och lång erfarenhet från Preems anläggning, säger Karin Genemo, Divisionschef Industri på COWI.

Uppdraget innefattar 45 000 konsulttimmar under tre år och kommer att kräva expertis från bland annat processingenjörer, konstruktörer och projektledare.

– Ombyggnationen av Synsat-anläggningen i Lysekil är ett avgörande steg för Preem i vår resa att fasa ut fossilt till förmån för förnybart. Ombyggnationen kommer göra raffinaderiet i Lysekil till Skandinaviens största produktionsanläggning av biodrivmedel, säger Peter Abrahamsson, Chef Hållbar Utveckling på Preem.

Foto: Paul Brennan