Nyheter

Återvinning på plats med specialanpassad teknik

Hedin Trucks, som Hedin Bils lastbilsverksamhet heter, utvecklar sin verksamhet och bygger en helt ny lastbilsanläggning i ett perfekt läge utmed E4:an i Linköping, ihop med Tuve Bygg. Cirkulär partner för helhetslösningen för avfallet är Stena Recycling. Tillsammans har företagen hittat rutiner för att i högre grad än tidigare återvinna plast, element och sandwichpaneler för ytterväggar.

I den nya lastbilsanläggningen kommer det att finnas service- och verkstadsplatser, inte bara för traditionella lastbilar utan också för ellastbilar. Även en laddstation för tunga fordon planeras i området. Byggnationen görs i två våningar med service- och verkstadsplatser, utställningshall och kontor med konferensytor. Verkstaden har fem genomgående delar som är 30 meter vardera, fyra verkstadsplatser och en tvättplats. Så det är ett bygge som kräver en hel del planering.

Den gröna profilen genomsyrar projektet och rör allt från byggmaterial till transporter och avfallshantering. Tuve Bygg har ett affärsmål på en miljöpåverkan på max 25 kilo per kvadratmeter bruttoarea och att vara klimatneutrala enligt Sveriges klimatmål. Vad gäller bilhallar ligger företaget på 13,6 kilo avfall per bruttoarea för avslutade projekt under 2022. Men det finns alltid att göra, skolor och bostadshus ligger som regel högre.

– En viktig aspekt i vårt samarbete med Stena Recycling är att de kommit långt när det gäller cirkularitet och de matchar våra miljömål. För oss är det är oerhört viktigt att alla lagkrav följs enligt Avfallsförordningen. Där är vi trygga med Stena som cirkulär partner, säger Robert Uthberg, arbetschef på Tuve Bygg.

Hedin Trucks finns på elva anläggningar runt om i södra och mellersta Sverige med både försäljning och verkstadstjänster. Den nya anläggningen i Linköping skapar ett tiotal nya arbetstillfällen på orten och beräknas vara klar våren 2024.

Återvinning av sandwichpaneler – så går det till:

Väggblocken delas på gården med hjälp av en sorteringsmaskin med gripklo
Tunnplåten återvinns som blandskrot
Skumisolering går till energiåtervinning
Mineralull med mera går till lösullstillverkning