Nyheter

Elecosoft stärker sin företagsledning med ny försäljningschef

Elecosoft, en av de ledande leverantörerna programvaror för byggbranschen, tillsätter ny försäljningschef och introducerar samtidigt den nya rollen affärsutvecklingschef. Detta som ett led i att stärka organisationen inför kommande satsningar.Peder Lundberg, tidigare VD på norrländska totalentreprenören Nordkust, tillträder posten som försäljningschef. Rekryteringen sammanfaller med en expansiv tillväxtfas där företaget bland annat planerar att utvidga verksamheten till fler länder i Norden, ändra affärsmodell och introducera nya lösningar på den befintliga marknaden.Elecosofts VD Anders Karlsson uttrycker stor entusiasm över rekryteringen av Lundberg.

– Peder tar med sig en imponerande erfarenhet från byggbranschen samt en solid bakgrund inom försäljning och företagsledning. Det kommer såklart att vara ovärderligt för företaget i den resa vi nu befinner oss i, men rekryteringen är riktigt goda nyheter även för våra kunder. Det är en kraftsatsning, helt enkelt. Peder Lundberg kommer att ersätta Julia Hedlund, som går vidare inom bolaget och antar den nya rollen som affärsutvecklingschef med ansvar för bland annat förvärv, partnerskap och nya marknader.– Med digitaliseringen i byggbranschen ser vi en enorm potential för vårt företag och vårt erbjudande, så det är viktigt att verkligen fokusera på att utveckla de möjligheter vi ser. Julia kommer att tillföra väldigt mycket inom det området och bidra till var vi är på några års sikt’’ fortsätter Anders.– Det känns som en härlig utmaning att få ta försäljningen av Elecosofts produkter in en ny fas av tillväxt. Det känns också fantastiskt att återvända till ett företag med höga ambitioner och en sund företagskultur som jag vet att jag trivs med, säger Peder Lundberg som kommer att tillträda sin tjänst i maj i år.