Nyheter

Goodyear avslöjar resultaten från sin årliga hållbarhetsundersökning

Undersökningen frågade mer än 1 400 åkerier från 33 europeiska länder om deras hållbarhetsarbete, mål och strategier. Flera åkerier från Sverige och Danmark deltog i undersökningen.

De viktigaste resultaten är:

Majoriteten av åkerierna har tydligt definierade hållbarhetsmål och åtgärder.

Kunskapen om miljölagstiftning fortsätter att öka i hela Europa.

Däck spelar en nyckelroll för att minska åkeriernas koldioxidutsläpp.

En överväldigande majoritet, 74 %, av de svenska och danska svaren lyfte fram hållbarhet som mycket viktigt eller viktigt för deras företag. En majoritet, 68 % av de svarande svenska och danska åkerierna, har också definierade hållbarhetsmål och 19 % svarade att de skulle sätta mål och mätningar på plats under de kommande 12 månaderna.

Undersökningen registrerade också en ökning med 28 % av åkerier i 33 länder i Europa som sa att hållbarhetsåtgärder inte bara är bra för miljöarbetet, utan också en drivkraft för lönsamhet. Undersökningsresultaten indikerar att branschen är positionerad som kunnig och redo att ta steg framåt för att öka effektiviteten.

Däck fortsätter att spela en nyckelroll för att uppnå hållbarhetsmål Bland de åkerier som deltog i undersökningen från Sverige och Danmark sa 71 % att bränslesnåla däck är en del av deras lösning, följt av utbyggnaden av effektivare fordon. Därför ser de däck som den viktigaste överförbara komponenten.

Rullmotståndet spelar en viktig roll för ett fordons totala effektivitet. Tidigare har åkerioperatörer tvingats välja mellan hållbarhet, grepp, bränsleeffektivitet och körsträcka, men den senaste Goodyeartekniken eliminerar sådana kompromisser. Att till exempel utrusta ett åkeri med Goodyears FUELMAX ENDURANCE-sortiment kan resultera 2 % lägre CO2-utsläpp, vilket motsvarar en besparing på 40 000 liter bränsle per år för ett åkeri med 100 fordon.

Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial Europe Goodyear:

– Bränslesnåla däck är en betydande kostnadsbesparing för åkerier. Goodyears FUELMAX ENDURANCE-sortimentet ger hög bränsleeffektivitet med förbättrad körsträcka och grepp. Det är ett perfekt val för åkerier som är fokuserade på bränslebesparing men kräver mångsidighet och robusthet för regional användning. När vi uthärdar denna period av höga energipriser är det ingen överraskning att åkerierna fortsätter att ägna sig åt detaljer när det kommer till däck och andra materialskillnader som verkligen kan hjälpa till att öka åkeriets effektivitet.

Mats Sävström, General Manager Sales Commercial Nordic & Baltic:

– Vi är glada att se att de flesta av de svenska och danska åkerioperatörerna anser att hållbarhet är mycket viktigt och även har definierade hållbarhetsmål. Resultaten visar att Danmark och Sverige ligger långt fram i utvecklingen inom detta fält. Att arbeta med hållbarhetsåtgärder gynnar inte bara miljön utan driver också på lönsamheten, vilket resultaten tyder på att ett växande antal åkerioperatörer är medvetna om.

Kunskapen om regional lagstiftning blir starkare år från år Om man tittar på alla 33 länder som deltog i undersökningen har kunskapen om miljölagstiftning inom länder förbättrats sedan 2021 års undersökning. 90 % av de deltagande åkerierna i Sverige och Danmark sa att de var bekanta med lagstiftning som gäller för deras lokala transportmarknad, vilket innebär att åkerierna har en mycket starkare strategisk position för att fatta beslut baserade på statliga lagar.

Det tyder också på att åkerierna aktivt bidrar till ländernas hållbarhetsåtgärder. Kostnads- och komplexitetsbarriärer kvarstår för många operatörer Även om den övergripande bilden är positiv finns det fortfarande flera viktiga hinder för att implementera hållbara lösningar. Undersökningen fann att direktkostnaden för närvarande inte motiverar den framtida avkastningen på investeringen. 61 % av de deltagande åkerierna i Sverige och Danmark identifierade kostnaden som det viktigaste hindret för vissa lösningar.

Detta stöds av 55 % av svaren som nämner ekonomiska incitament som den näst mest effektiva uppmuntran för att förbättra hållbarheten, vilket bekräftar att åkerierna känner en påverkan av den nuvarande ekonomiska miljön. Den mest effektiva uppmuntran är dock den ökade efterfrågan från kunder, som 61 % av deltagarna nämnde. Samtidigt förblir komplexiteten i samband med att installera verktyg som hjälper till att mäta och minska miljöpåverkan utom räckhåll för många små och medelstora åkerier. Svaret på utmaningarna som lyfts fram i undersökningen är Goodyear Total Mobility, ett integrerat erbjudande för åkeriledning som sammanför lastbilsdäck, lösningar och tjänster som stödjer samma mål: att minska avbrott och förbättra effektiviteten, hjälpa till att minska bränslekostnaderna och uppfylla målen för koldioxidutsläpp.

Szymanski kommenterade:

– Vad undersökningsresultaten säger oss är att branschen är på rätt väg mot en hållbar framtid. Majoriteten av åkerierna fortsätter arbeta mer med hållbarhet, särskilt med de moment som har störst effekt. Sedan förra årets undersökning har det ekonomiska landskapet förändrats avsevärt, så vi kan bli ännu mer uppmuntrade av åkeriernas ansträngningar under denna tid, särskilt som samtalet skiftar från en ren miljöfråga till en om att hålla jämna steg med branschen och lönsamhet.

Hela Rapporten Sustainable Reality Survey finns tillgänglig för nedladdning på:

Sverige & Danmark: 

https://www.goodyear.eu/sv_se/truck/knowledgecentre/Sustainable-Reality.html

Europa:

https://www.goodyear.eu/en_gb/truck/knowledgecentre/Sustainable-Reality.html

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under april – juli 2022. Totalt deltog 1 431 företag från 33 länder i Europa i undersökningen. I Danmark och Sverige deltog 31 åkerier i undersökningen och 72 % av svaren kom från åkerier med fler än 50 fordon. Goodyear har jobbat tillsammans med den ideella organisationen TreeNation, som har planterat ett träd för varje enkätsvar som inkommit.