Nyheter

Inomhusklimatlösning för ett projekt med fokus på koldioxidneutralitet

När den australiensiska HVAC-leverantören, ACS, fick möjligheten att tillhandahålla en inomhusklimatlösning för ett projekt med fokus på koldioxidneutralitet, var deras första tanke att kontakta Lindab för support.

Metro Martin Place North Tower skulle bli ett slående tillägg till Sydneys skyline och uppnå nya nivåer av passagerarkomfort i premiumkontorsutrymmen. Kunden var en tidig användare av kylbaffelteknik i andra lokaler och positiv feedback från personalen informerade deras val av den nya byggnaden.

Carat kylbafflar från Lindab värderas högt i exklusiva kontorsbyggnader för sin utmärkta användarkomfort, förutom att de är Eurovent-certifierade för energieffektivitet, men för att fastställa om de ultimata leveranserna skulle uppfylla kundens ambitioner behövdes omfattande ytterligare tester.

Lindab testade för att framgångsrikt bevisa att de nödvändiga designförhållandena kunde realiseras och för att utvärdera prestanda i möjliga scenarier som extrema väderförhållanden.

Det som gör Carat så effektiv är den unika kallvalsningsprocessen som används för att tillverka de värmebärande profilerna. Processen kapslar helt in de vattenförande kopparrören i två tunna värmeabsorberande aluminiumplåtar. Kopparröret är metallurgiskt förenat med aluminiumet, vilket säkerställer optimerad värmeöverföring. Denna tillverkningsprocess ger inte bara en mycket effektiv värmeväxlare, den gör det med relativt lite material.

Carat H-84 som föreslagits för projektet väger bara 5 kg per meter men ger upp till 260 W kylning per meter, vilket motsvarar över 50 W kylning per kg material. Detta översätts till en extremt hög ”kyldensitet” för en passiv enhet.

Lindab tog också upp frågan om förpackning och transport av produkten genom att häcka varor i par och lasta dem på backar av hållbart virke. Detta har bidragit till den relativt låga användningen av material och transporter, vilket bidragit till att uppnå låga koldioxidutsläppsmålen.

Det faktum att Carat kan visa på relativt låg användning av material och transporter skulle tyda på att det är en bra kandidat för att realisera koldioxidneutralitet. Detta har undersökts vidare via The Footprint Company, via Dr Caroline Noller.

The Footprint Company genomförde en inbyggd koldioxidutvärdering av Carat-balken, utöver alternativa strållösningar som övervägdes för projektet och kunde visa att Lindab-balkar har cirka 50 % lägre inbyggt kol än konkurrentalternativet och full offset för koldioxidneutralitet kan uppnås till en relativt liten kostnad.

Utvärderingen visade också på möjligheten för Lindab att ytterligare minska inbyggt kol genom en ökning av återvunnet material. Därefter har Lindab åter bekräftat användningen av mer återvunnet material och TFC har genererat en uppdaterad kolproduktdeklaration för produkterna.

ACS kunde tillhandahålla en tillfredsställande lösning med ett förslag om att köpa koldioxidkompensationer efter behov för att erbjuda produkterna är netto noll.

Foto: Patty Jansen