Nyheter

Stockholms stad tillsätter klimatgeneral

Annika Jacobson blir Stockholms stads klimatgeneral med uppdraget att ytterligare stärka stadens förmåga till konkreta och tydliga resultat i klimatarbetet.

Stockholms stad har ambitiösa klimatmål och staden ska vara klimatpositiv till år 2030. Stadens miljöprogram formulerar mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedöms som störst – klimatpåverkan, klimatanpassning, resurshushållning och cirkulärekonomi, biologisk mångfald samt skadliga utsläpp och emissioner. Ett nytt miljöprogram är under framtagande för perioden 2024–2028.

Annika Jacobsons uppdrag är att förstärka Stockholm stads styrning och uppföljning av miljö- och klimatfrågor samt stärka stadens strategiska koncernperspektiv i frågorna. I rollen ingår även att stärka och utveckla stadens strategiska samarbeten.

– Stockholms arbete för att nå högt ställda klimatmål kräver samordning och aktiv samverkan med såväl stockholmare som lokalt näringsliv och civilsamhälle. Annikas erfarenhet och breda kontaktnät blir ett värdefullt tillskott i det klimatarbete som nu går vidare i en allt mer intensifierad fas, säger Fredrik Jurdell, stadsdirektör.

– Att ställa om till ett klimatpositivt och hållbart samhälle ställer stora krav på vår förmåga att samarbeta. Stockholm ligger redan i framkant. Här finns mycket drivkraft, innovation och kunskap, men nu behöver vi ta ännu större kliv. Jag ser mycket fram emot att i den här rollen få kroka arm med många olika aktörer i staden, säger Annika Jacobson.

Annika Jacobson har bakgrund från miljö- och klimatarbete inom såväl statlig verksamhet som inom civilsamhället. Annika kommer närmast från en roll som statssekreterare vid regeringskansliet.