Nyheter

Mark vid Dunkehallaravinen ska undersökas

Länsstyrelsens kartläggning visar att det finns över 80 000 potentiellt förorenade områden i Sverige. I Jönköpings kommun har cirka 1200 objekt identifierats, som skulle kunna vara förorenade. Av dessa har redan cirka 130 helt eller delvis åtgärdats.

För några år sedan tog Jönköpings kommun fram en mer detaljerad kartläggning utifrån riskklass, områdets lokalisering och olika skyddsvärden. Kartläggningen är till för att kunna prioritera förorenade områden och på längre sikt bidra till en giftfri miljö.

– Det här är ett led i vårt långsiktiga arbete med att uppnå en giftfri miljö i Jönköpings kommun. Undersökningarna påverkar inte allmänheten eller omgivningen och man kommer att kunna röra sig fritt i området, säger Andreas Bengtsson, miljöingenjör på Jönköpings kommun.

Nästa steg är att undersöka fyra objekt längs Dunkehallaravinen. Under våren 2023 kommer kommunen att utföra en miljöteknisk undersökning för att ta reda på om det finns föroreningar i marken och/eller i grundvattnet. På platsen har det tidigare legat en kemtvätt, mineralkvarn, benmjölksfabrik och en färgarekvarn/fabrik.

– Rapporten och resultatet av undersökningen kommer efter sommaren och görs för att bedöma om det finns föroreningar. Så just nu vet vi inte om det är hälsofarlig eller inte. Skulle det behövas så kommer vi även att göra kompletterande undersökningar under hösten 2023, säger Andreas Bengtsson.